Generalni sekretar Savjeta Evrope Torbjor Jagland naglasio je danas potrebu što hitnijeg provođenja odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu „Sejdić i Finci“.Jagland je izrazio podršku daljim naporima BiH na putu evroatlantskih integracija i ispunjenju postprijemnih obaveza prema Savjetu Evrope, saopšteno iz Ministarstva inostranih poslova BiH.

On je rekao stalnom predstavniku BiH pri Savjetu Evrope Almiru Šahoviću, od koga je u Strazburu primio akreditivna pisma, da sa velikom pažnjom prati situaciju u BiH.

Šahović je informisao Jaglanda o napretku koji je u BiH postignut od Dejtona do danas, te izrazio zahvalnost Savjetu Evrope za dosadašnju i buduću podršku BiH.

Ostavi poruku