Aleksandar Džombić, premijer RS, rekao je da je ova godina u fiskalnom smislu možda i izazovnija nego što se pretpostavljalo, te da je izazovnija od prethodnih godina.

„Procjene su bile da bi kraj 2012. godine mogao biti period izlaska iz krize, ali procjene pokazuju i da će ona možda biti izazovnija od prethodnih“, kazao je Džombić.

On je, govoreći o radu javne administracije, rekao da je ona prevelika i da se nivo i obim usluga koje radi RS može obaviti s manjim brojem ljudi, ali da bi bilo greška radikalno optuštanje.

„Postepeno u određenom periodu treba da smanjimo broj zaposlenih u javnoj upravi i da ih prevedemo u realni sektor“, kazao je Džombić.

Kada su u pitanju penzioneri i borci, Džombić je istakao da je mišljenja da oni nemaju razloga da protestuju te da su zakonska rješenja koja su usvojena imala za cilj pravičnu socijalnu raspodjelu, uz puni respekt prema ratnim godinama boraca i životnim godinama penzionera.

„Ovakvi trenuci su bolni za jedno društvo, ali društvo mora odgovoriti da li je spremno da izvrši pravičniju socijalnu raspodjelu ili nije. Mislim da je sada trenutak kada to moramo da uradimo“, kazao je Džombić.

NN: Borci kažu da su ovim novim zakonskim rješenjima izvarani, najavljuju čak i proteste, jer su im smanjene penzije. Plašite li se protesta?

DŽOMBIĆ: Borci nisu obmanuti, vodili smo jedan pažljiv i odgovoran dijalog koji je trajao nešto više od godinu dana i sve je bilo jasno. Možda je bilo nekih grešaka u smislu rješenja koje je izdao Fond PIO i to se lako može otkloniti. Generalno, niko nije prevaren i svi su bili upoznati sa sistemom i načinom preraspodjele sredstava koju imamo za ovu kategoriju i za penzionere i za boračku kategoriju. Ta tvrdnja definitivno i apsolutno ne stoji i to je usaglašeno praktično do detalja. Tačno je da je boračka organizacija bila nezadovoljna zato što je tražila dodatna sredstva, odnosno tražila je mnogo više nego što mi u ovom trenutku možemo da damo. RS je fiskalno sposobna da izdvoji ovoliko koliko je izdvojila i to je više u odnosu na prošlu godinu, ali nikako nije smanjenje. Sa druge strane, reforma koju smo radili omogućava kontinuitet funkcionisanja penzionog sistema.

NN: Očekujete li proteste?

DŽOMBIĆ: Mislim da za to nema razloga zato što je ovo rješenje ili ovaj model praktično usaglašavan više od godinu dana. U svakom slučaju stojim na raspolaganju da svakom od njih, ako treba opet i sa Boračkom organizacijom, objasnim o čemu se tu radi. Sada imamo borački dodatak na mjesečnom, a ne na godišnjem nivou, znači, svi oni koji imaju mogućnost i pravo po Pravilniku, koji je usaglašen sa Boračkom organizacijom, mogu da se obrate i da na mjesečnom nivou dobiju borački dodatak. Nekada dolazimo u trenutke kada moramo donijeti odluku o pravičnoj preraspodjeli socijalnih davanja i mislim da je ovo sada trenutak i da je moramo sprovesti onako kako smo se usaglasili sa socijalnim partnerima.

NN: Koliko je teška situacija u RS?

DŽOMBIĆ: U fiskalnom smislu ova godina je mnogo izazovnija nego što smo procjenjivali prije godinu dana. Imali smo zadnje procjene krajem 2011. godine i vidjeli smo da novi udar globalne recesije zahvata sve ekonomije svijeta pa će se to reflektovati i na RS. Procjene pokazuju da će 2012. godina biti možda i izazovnija od prethodnih. Jedan od osnovnih ciljeva je zadržavanje socijalne i fiskalne stabilnosti RS. Naravno, napravili smo projekcije koje tu stabilnost zadržavaju i garantuju. Početak godine krenuo je tako da smo imali značajne sniježne padavine koje su onemogućile privrednu aktivnost u februaru i to se odmah vidjelo u BiH i u regionu kroz prihode od PDV-a , tako da se odmah vidjelo da nije bilo tih aktivnosti i da su mnoge opštine i mnoga sela bili blokirani. Sada očekujemo da ćemo se vratiti na prihode koje smo imali prošle godine.

 

Ostavi poruku