Prema dokumentima iz 1945. i 1946. godine, koje je predstavila grupa istoričara, kralj Petar Drugi Karađorđević nije abdicirao.

Kralj.jpg

Grupa istoričara predstavila je dva dokumenta koji, prema njihovom mišljenju, dokazuju da kralj Petar Drugi Karađorđević nikada nije abdicirao i da su informacije o tome predstavljale propagandu komunističkog režima Josipa Broza Tita.

Dokumenti potiču iz zaoštavštine advokata Ranka Brašića i odnose se na 1945. i 1946. godinu, rečeno je na konferenciji za novinare koju je organizovala Kancelarija princa Aleksandra Karađorđevića.

Istoričar Čedomir Antić ocenio je da ta dokumenta neće uticati na položaj porodice Karađorđević u Srbiji, ali da bi trebalo da doprinesu daljem otvaranju države i borbi za istinu.

Antić je istakao da pitanje monarhije nije samo politički čin, već pitanje identiteta i dodao da su slična pitanja otvorena u Crnoj Gori, Bugarskoj i Rumuniji.

Profesor Filozofskog fakulteta Ljubodrag Dimić navodi da ti dokumenti pokazuju da je kralj Petar Drugi u martu 1945. godine preneo ovlašćenja na namesništvo i ocenio da „namesništvo ne znači abdikaciju“.

Direktor Instituta za savremenu istoriju Momčilo Pavlović podseća da su tadašnji izbori održani u atmosferi represije i straha, da je, prema podacima, likvidairano 30.000 ljudi i da „kralja niko nije smeo da brani u takvim okolnostima“.

Istoričari su, sagledavši kroz istorijski i kontekst odnosa velikih sila u borbi za prevlast na Balkanu tog vremena – Velike Britanije i Sovjetskog Saveza – prikazali događaje u Srbiji na završetku Drugog svetskog rata.

Predstavljeno je pismo iz Jugoslovenske kraljevske ambasade u Londonu koje je Vladimir Ribar uputio kralju Petru Drugom sa datumom 27. april 1945. godine.

Drugi dokument je izveštaj kraljevskog namesništva kralju Petru Drugom sa datumom 9. jun 1945. i pismo kralja Džordža 21. februara 1946. godine upućeno „Dragom bratu i rođaku, Vašem veličanstvu Kralju Petru Drugom“.

Pismo-kralj-Petar-3.jpg

 

 

Ostavi poruku