Ustavna povelja SCG i Zakon o njenom provođenju proglašeni na zajedničkoj sjednici Veća građana i Veća republika Savezne skupštine, čime je Jugoslavija prestala da postoji-

Neke od tačaka povelje:

Ime
Član 1.

Ime državne zajednice je Srbija i Crna Gora.

Načelo ravnopravnosti
Član 2.

Srbija i Crna Gora zasnovana je na ravnopravnosti dve države članice, države Srbije i države Crne Gore.

Ciljevi
Član 3.

Ciljevi Srbije i Crne Gore su:

– poštovanje ljudskih prava svih lica u njenoj nadležnosti,

– očuvanje i unapređenje ljudskog dostojanstva, ravnopravnosti i vladavine prava,

– uključivanje u evropske strukture, a naročito u Evropsku uniju,

– usklađivanje propisa i prakse sa evropskim i međunarodnim standardima,

– stvaranje tržišne ekonomije koja se zasniva na slobodi preduzetništva, konkurenciji i socijalnoj pravdi i

– uspostavljanje i obezbeđivanje neometanog funkcionisanja zajedničkog tržišta na svojoj teritoriji, kroz koordinaciju i harmonizaciju ekonomskih sistema država članica, u skladu sa principima i standardima Evropske unije.

Simboli
Član 4.

Srbija i Crna Gora ima zastavu, himnu i grb, koji se uređuju zakonom Srbije i Crne Gore.

Teritorija
Član 5.

Teritoriju Srbije i Crne Gore čine teritorije država članica Srbije i Crne Gore.

Granica Srbije i Crne Gore je nepovrediva.

Granica između država članica je nepromenljiva, osim uz obostranu saglasnost.

Sedište institucija
Član 6.

Administrativni centar Srbije i Crne Gore je u Beogradu.

Sedište Skupštine Srbije i Crne Gore i Saveta ministara je u Beogradu, a sedište Suda Srbije i Crne Gore je u Podgorici.

Državljanstvo
Član 7.

Državljanin države članice je i državljanin Srbije i Crne Gore.

Državljanin države članice ima jednaka prava i obaveze u drugoj državi članici kao i njen državljanin, izuzev izbornog prava.

 

Ostavi poruku