Predsjedavajući Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamenta BiH Dušanka Majkić rekla je „Glasu Srpske“ da već šest godina niko u BiH ne zna tačno šta se dešavalo sa delaborisanim sredstvima od uništavanja viška naoružanja i vojne opreme u BiH.

Istakla je da se u BiH više ne smije olako prelaziti preko silnih propusta koji godinama prate proces uništavanja viška naoružanja i da je radi rasvjetljavanja silnih afera koje su pratile ovaj proces formirana Istražna komisija.

– Istražna komisija koju su formirala oba doma Parlamenta BiH treba uskoro da počne sa radom i ima zadatak da utvrdi i razjasni sve uočene propuste i slabosti koje su pratile uništavanje oružja, municije i minsko-eksplozivnih sredstava. Evidentno je da je oružje koje je evidentirano kao uništeno, iz BiH i javnim i tajnim kanalima odlazilo na druge destinacije pa čak i u zemlje koje su pod embargom Ujedinjenih nacija – rekla je Majkićeva.

Kazala je da će Istražna komisija sigurno istrajati u svom zadatku, utvrditi propuste i svu dokumentaciju ustupiti Tužilaštvu BiH koje će pokrenuti krivične prijave i optužnice prema pojedincima koji su se u cijelom procesu neodgovorno ponašali.

Istakla je i da je činjenica da su oružje, municija i minsko-eksplozivna sredstva izuzimani iz skladišta bez validne popisne dokumentacije i da danas niko u BiH ne zna kakvo je stanje u skladištima i šta je uništeno, a šta još čeka na uništavanje.

Naglasila je da je Zajednička komisija zatražila od Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH da se izvrši detaljan popis u skladištima, što do danas nije učinjeno.

– Detaljan popis mora da se napravi, jer će stanje u skladištima pokazati šta se sve dešavalo u prethodnom periodu od donošenja Zakona o odbrani do danas. Sigurna sam, prema podacima koje imamo, da su oružje, municija i minsko-eksplozivna sredstva curili na sve strane i da su magacini OS BiH služili kao skladišta za pojedine komercijalne firme u FBiH koje su se iz njih snabdijevale i izvozile ga i prodavale kojekuda – tvrdi Majkićeva.

Istakla je da je nedopustivo da ni Zajednička komisija za odbranu i bezbjednost, ni Predsjedništvo, pa ni javnost nisu upoznati sa epilogom istrage i kompletnim izvještajem Ministarstva odbrane u vezi sa uništavanjem 506 tona municije, kao pilot projekat kojim su trebale da budu verifikovane procedure uništavanja napravljene u radionici u Zenici u martu 2010. godine.

Dodala je da će biti zanimljivo vidjeti kako će se ponašati nova postava Ministarstva odbrane, koje još nije Predsjedništvu dostavilo izvještaj o propustima koji su se desili tokom uništavanja 506 tona municije. Nedopustivo je da se cijeli slučaj stavi ad akta dolaskom nove garniture u MO.

– To se neće desiti ako Predsjedništvo BiH to pitanje bude držalo aktuelnim. Zaključak Predsjedništva BiH je bio da MO hitno sačini izvještaj o tome gdje i kako je nestalo 11,5 tona eksploziva TNT i drugih sredstava nastalih delaboracijom. Ako je, recimo, količina eksploziva koja je nedavno otkrivena u „Boriku“, a riječ je o nekoliko kilograma eksploziva, mogla da uništi halu, onda možemo samo pretpostaviti šta bi se moglo učiniti sa 11,5 tona tog istog eksploziva koji su prodati ko zna kome – rekla je Majkićeva.

Radmanović

U Kabinetu člana Predsjedništva BiH iz RS Nebojše Radmanovića kazali su da osim jedne informacije, Ministarstvo odbrane BiH nije dostavilo nijedan drugi dokument po zaključcima Predsjedništva BiH, koji se odnose na cjelovitu analizu propusta u procesu pilot projekta uništavanja viška naoružanja. Nije dostavljena ni informacija o sprovedenom postupku utvrđivanja disciplinske i druge odgovornosti u vezi sa slučajem nestanka eksploziva i tromblonskih mina, kao ni plan mjera za otklanjanje utvrđenih nedostataka i unapređenje rada u ovoj oblasti.

Ostavi poruku