Tužilaštvo BiH donijelo je naredbu o obustavi istrage u slučaju „Dobrovoljačka“ protiv ukupno 14 lica, među kojima i Ejupa Ganića, Zaima Backovića i Jovana Divjaka, jer je utvrđeno da u radnjama osumnjičenih lica nisu sadržana obilježja krivičnog djela.

Istraga je obustavljena i protiv Hasana Efendića, Jusufa Pušine, Emina Švrakića, Dragana Vikića, Fikreta Muslimovića, Dževada Topića, Jovice Berovića, Rešada Jusupovića, Jusufa Kecmana, Damira Dolana i Ibrahima Hodžića.

Tužilaštvo je saopštilo da je naredba o obustavi istrage protiv osumnjičenih osoba, nakon opsežne istrage donesena na osnovu 352 izjave svjedoka, te 412 materijalnih dokaza koji uključuju dokumente, video-zapise, presretnute razgovore i druge dokazne materijale.

U saopštenju se navodi da je dosadašnjom istragom utvrđeno da je tokom napada u Dobrovoljačkoj ulici ubijeno sedam i ranjeno 14 osoba, nakon što su onesposobljene za borbu.

Istraga u vezi sa ovim radnjama  nastavlja se zbog postojanja osnova sumnje da je počinjeno krivično djelo ratnog zločina, jer je na žrtve otvarana vatra nakon što su bile onesposobljene za borbu ili dok su se nalazile u sanitetskom vozilu.

Istraga u vezi sa ovim posljedicama i radnjama se nastavlja.

Tokom istrage utvrđeno je da je dio zarobljenih vojnika iz kolone JNA odveden u prostorije „FIS-a“, Centralnog zatvora i štaba Teritorijalne odbrane, te da je u tim prostorijama vršeno zlostavljanje i maltretiranje tih zarobljenika.

Istraga u vezi sa ovim radnjama se nastavlja, sa ciljem utvrđivanja odgovornosti poznatih počinilaca, te identifikovanja ostalih izvršilaca, kao i postojanja eventualne zapovjedne odgovornosti.

Na ovu odluku o obustavi istrage postupajućeg tužioca, može se uložiti tužba Kancelariji glavnog tužitelja u skladu sa ZKP BiH.

Prilikom dogovorenog povlačenja pripadnika JNA i komande Druge vojne oblasti iz Sarajeva 3. maja 1992. godine u Dobrovoljačkoj ulici, u zasjedi koju su postavile paravojne formacije „zelene beretke“ i „patriotske lige“, kao i Teritorijalne odbrane, ubijena su 42 pripadnika JNA, ranjena 73, a 215 je zarobljeno.

Zaim Backović Zagi naredio je napad na kolonu JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 1992. godine. O tome svjedoči radio poruka koju je presrela JNA, a objavili sarajevski mediji.

Ostavi poruku