Istovremeno djelovanje visokog predstavnika međunarodne zajednice i specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH iznutra ruši integritet i konsenzus međunarodne zajednice i počinje da bude najveća prepreka na evropskom putu BiH.

Rekao je to u intervjuu „Glasu Srpske“ predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.

– Visoki predstavnik je suvišan u BiH i to je jasno i dobrom dijelu međunarodne zajednice. EU je poslala specijalnog predstavnika u BiH koji, i pored izjava kako oni fino sarađuju i zajedno lijepo žive, u stvari, ima vezane ruke dok god je OHR ovdje. Gdje god predstavnik EU pokuša da počne da razgovara i pregovara tu se pojavi OHR – rekao je Radojičić.

* GLAS: Osim političke krize prošlu godinu obilježili su i mnogi istupi visokog predstavnika protiv Republike Srpske i njenih zvaničnika. Kako to komentarišete?

RADOJIČIĆ:Visoki predstavnik je suvišan u BiH i to je jasno i dobrom dijelu međunarodne zajednice. EU je poslala specijalnog predstavnika u BiH koji, i pored izjava kako oni fino sarađuju i zajedno lijepo žive, u stvari, ima vezane ruke dok god je OHR ovdje. Gdje god predstavnik EU pokuša da počne da razgovara i pregovara tu se pojavi OHR. Taj dualizam, u stvari, iznutra ruši integritet i konsenzus međunarodne zajednice i počinje da bude najveća prepreka na evropskom putu BiH. OHR funkcioniše više kao karikatura onoga što je bila projekcija i misija OHR-a zamišljena u Dejtonskom mirovnom sporazumu. Niz je neprimjerenih, neodmjerenih, ničim izazvanih i nepotrebnih komentara visokog predstavnika koji doprinose urušavanju integriteta OHR-a.

* GLAS: Koliko je značajno to što su lideri šest stranaka na sastanku u Sarajevu postigli dogovor bez direktnog uplitanja stranaca?

RADOJIČIĆ: Upravo je najznačajnije da nema miješanja izvana. Postojala je, i sve vrijeme lebdjela, opasnost od nečije intervencije posebno kada je u pitanju budžet institucija BiH. To bi izazvalo ozbiljne potrese jer svako nametanje u RS bi bilo protumačeno kao neprihvatljivo. Zbog toga je najveća vrijednost dogovora u tome što nisu intervenisali stranci i što nam se otvaraju druge perspektive.

* GLAS: Koliko je sarajevski dogovor povoljan za Republiku Srpsku?

RADOJIČIĆ: Nesporno je da je bilo potrebno postići kompromis da bi se bilo šta pomjerilo naprijed. Iznenađen sam da je postignut dogovor i to o cijelom paketu, jer ništa nije ukazivalo na to. Kada je riječ o formiranju Savjeta ministara postignuti dogovor mi ne djeluje kao naročito sjajno rješenje. Čini mi se da ono na čemu smo mi insistirali, a to je dogovor bošnjačke i hrvatske strane, nije postignuto i da je srpska strana napravila najveće koncesije. Ali, kada budemo vidjeli cjelinu, odnosno rješenja za Savjet ministara, budžet institucija BiH i evropski paket zakona moći ćemo detaljnije da komentarišemo. Vrijeme će pokazati koliko je ko dobio, a koliko izgubio. Dobro je što je postignut dogovor o zakonu o popisu stanovništva, jer bi sprovođenje parcijalnog popisa izazvalo mnogo više problema. Kada je riječ o sistemu državne pomoći nije mi potpuno poznat izgled kompromisa koji je postignut. Ova dva zakona znače da možemo napraviti samo jedan polukorak na daljem putu ka EU. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju još ne može u potpunosti da stupi na snagu, jer je neophodno da se postigne napredak u sprovođenju presude Evropskog suda za ljudska prava u „slučaju Sejdić i Finci“ bez čega nećemo moći podnijeti kredibilnu aplikaciju za status kandidata u EU.

* GLAS: U kojoj mjeri će čelna pozicija u Ministarstvu finansija i trezora BiH omogućiti RS da utiče na realizaciju svojih zahtjeva za smanjenje potrošnje u institucijama BiH?

RADOJIČIĆ: Ministarstvo finansija jeste važno, ali niko ništa ne može sam da uradi. Sve odluke na nivou BiH koje se tiču budžeta i zakona zahtijevaju dogovor tri naroda. Jedino što možemo da uradimo kada su institucije BiH u pitanju jeste da predlažemo, tražimo, insistiramo… Nemamo kapacitet ni u predstavničkim, ni u izvršnim organima vlasti da bilo kome nametnemo naše principe, već možemo samo da iznova tražimo dogovor i kompromis.

*GLAS: Jeste li zadovoljni budžetom institucija BiH za 2011. koji je ostao na nivou ostvarenja za 2010. godinu?

RADOJIČIĆRashodovna strana u radu institucija BiH je enormna, ona nije redukovana i nije bilo ušteda u vrijeme ekonomske krize. BiH je jedina država, ne samo u komšiluku, već i u Evropi, koja uopšte nije primjenjivala nikakve mjere za zaštitu od ekonomske krize na nivou zajedničkih institucija. Entiteti, kantoni i opštine su imali smanjenje javne potrošnje i plata, a nivo BiH se ponašao kao da je negdje u svemiru. Kada je u pitanju prihodovna strana važno je kakva je raspodjela prihoda od indirektnih poreza. I ako ostane isti budžetski okvir ili on bude smanjen, a poveća se učešće indirektnih poreza u budžetu institucija BiH, to je nepovoljno za entitete. Svako povećanje udjela budžeta institucija BiH u indirektnim porezima značilo bi manjak u kasi RS i nadam se da ćemo dobiti prijedlog budžeta institucija BiH za 2012. godinu koji neće narušavati ovaj suštinski princip.

* GLAS: Može li se očekivati rekonstrukcija Vlade FBiH s obzirom na sporazum koji su potpisali SDP i HDZ BiH?

RADOJIČIĆ: Ne izgleda mi izvjesnim da će se sa federalnom strukturom vlasti bilo šta novo dešavati. Formiranje Savjeta ministara na ovakav način čini mi se i kao vrsta verifikacije federalne vlasti od strane dva HDZ-a.

* GLAS: Kako komentarišete nastavak napada na najviše zvaničnike RS koji dolaze od reisa Islamske zajednice u BiH Mustafe Cerića?

RADOJIČIĆ: Riječ je o apsolutnom pretjerivanju i potpuno nedoličnom ponašanju za jednog vjerskog velikodostojnika. To su čisto političke izjave sa elementima srednjovjekovnog pristupa. Poziv da se ne slavi nova godina, bacanje kletvi i uroka na neke političare i pozivi da oni budu proglašeni personom non grata na nacionalnoj i vjerskoj osnovi je srednjovjekovno djelovanje. Islamska zajednica u BiH pripada evropskoj civilizaciji i vraćati je u srednji vijek i odvoditi je na Bliski ili srednji istok je neprimjereno. Sve tri vjerske zajednice imaju svoje utemeljenje stotinama godina unazad i osnov svih je mir, tolerancija, suživot, ljubav… Ničeg od toga nema u onome što govori reis Cerić i on čini štetu interesima islamske zajednice u odnosima sa drugim vjerskim zajednicama.

RTRS

* GLAS: Menadžment i sindikat RTRS-a zatražili su hitnu izmjenu zakona kojim se reguliše javno RTV emitovanje u BiH, jer RTRS zbog drastičnog pada naplate RTV pretplate u FBiH, u stvari, finansira druga dva javna emitera?

RADOJIČIĆ: Kada je riječ o tim prihodima morao bi se mijenjati zakon na nivou BiH. Mogućnost je da uđemo u jednostrano donošenje zakona u RS, tim prije što je FBiH već 2010. godine donijela svoj zakon o FTV-u koji nije usklađen za onim na nivou BiH. Na to niko iz međunarodne zajednice nije odreagovao. Prema tome mislim da bi Vlada RS trebalo da razmisli o tome da se donese i zakon o RTRS-u u obliku koji bi bio prihvatljiv s obzirom na to da je FBiH, donošenjem svog zakona već narušila i razbila sistem na nivou BiH.

Ostavi poruku