Očekujete li da će vam medved otpozdraviti, ako mu mahnete?

Ostavi poruku