Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira (PIC) na dvodnevnom zasjedanju okončanom danas nije donio odluku o ukidanju supervizije u Brčko distriktu, ali je vrlo moguće da će takva odluka biti donesena u maju, na narednoj sjednici.

Roderik Mur, prvi zamjenik visokog predstavnika u BiH i supervizor za Brčko, istakao je da su članice PIC-a jednoglasno pozdravile usvajanje nove uredbe Republike Srpske u koju je uključena i karta na kojoj je brisana međuentitetska granica.

„To pokazuje korake naprijed u smislu poštivanja obaveza RS. Taj korak je otvorio vrata za ovaj proces. U narednim sedmicama i mjesecima vodiće se razgovori koji bi mogli dovesti do odluke o okončanju režima supervizije. Na sjednici UO PIC-a bilo je snažnih indicija da će se djelovati u pravcu tog cilja. U međuvremenu će biti vršene konsultacije sa entitetima, mislim i sa Brčko distriktom, sa zemljama članicama PIC-a i domaćim akterima“, rekao je Mur.

Napomenuo je da je Turska izrazila rezervu imajući u vidu poljuljanu političku situaciju u BiH i nejasnoće koje stvara Vlada RS u smislu da li je karta obavezujuća. Mur je rekao da se nada da će preostala pitanja za okončanje supervizije biti riješena, ali nije precizirao koja.

Naglasio je i da je bilo riječi o statusu arbitražnog vijeća za Brčko u smislu treba li nastaviti postojati i nakon okončanja supervizije.

Valentin Incko, visoki predstavnik u BiH, istakao je da treba pažljivo razmotriti kakve bi bile posljedice po okončanju supervizije.

Govoreći o izazovima i problemima BiH, Incko je kazao da je potrebno novo vijeće ministara BiH ili bar funkcionalno tehničko vijeće ministara ako se želi postići napredak u 2012. godini.

„Ne mirimo se time da ostane tehničko vijeće ministara. Međunarodna zajednica očekuje da se imenuje novo, ali ako ga nema, onda ovo treba maksimalno da radi. Primaju plate, imaju kola, udobnosti i pošteno je da rade dobro“, dodao je Incko.

Naglasio je da je neformiranje organa nanijelo štetu državi podsjetivši da je kreditni rejting BiH snižen. Incko je ponovio da je potrebno da se promijene stavovi određenih političkih lidera, te da je odgovornost na najjačim strankama koje su pobijedile na izborima.

„Političari sa pet grama dobre volje mogli bi izmijeniti situaciju. Imaju tri područja za saradnju, a to su put u EU, put u NATO i ekonomija“, naglasio je Incko.

Kazao je i da je važno do izbora iduće godine provesti odluku Ustavnog suda BiH o Statutu grada Mostara.

Incko je istakao da je UO PIC-a osudio napade na Dejton i osporavanje suvereniteta i integriteta BiH, te dao podršku visokom predstavniku da odgovori na te napade, ali on neće odgovarati retroaktivno.

Incko je napomenuo da je UO PIC-a razgovarao i o ispunjavanju uslova „pet plus dva“ za zatvaranje OHR-a, te utvrdio da nije postignut nikakav napredak osim „nekih pozitivnih vijesti o Brčko distriktu“.

„PIC je informisan o naporima u procesu povratka. Pozdravio je poboljšane rezultate u procesu uništavanja opasne municije, ali je konstatovao da je potrebno ubrzati proces. Razmatrao je napredak u reformi obrazovanja. Iskazana je zabrinutost jer je i dalje zastoj u provedbi strategije za rješavanje ratnih zločina“, dodao je Incko.

Rekao je da je Dragan Vrankić, ministar finansija i trezora BiH, juče izložio fiskalnu situaciju u BiH, te da su političke opstrukcije spriječile da Fiskalno vijeće BiH obavlja svoj posao adekvatno.

Odgovarajući na pitanje novinara kada će poduzeti konkretne korake, Incko je rekao da ga ljudi često pitaju šta će uraditi sa BiH, ali da je to pitanje za domaće lidere.

„Međunarodna zajednica ne može oduzeti odgovornost domaćim političarima. Kada se očekuje da međunarodni faktori smanje svoje prisustvo, očekuje se da domaći političari povećaju odgovornost“, naglasio je Incko.

 

Ostavi poruku