Kosovska predsednica Atifete Jahjaga i drugi oficiri imaju nelegalne diplome, stečene na Sarajevskom univerzitetu, piše „Zeri“. List navodi da je na taj način koovski budžet oštećen za hiljade i hiljade evra.

Visoki zvaničnici kosovske policije, uključujući i aktuelnu predsednicu Kosova Atifete Jahjagu imaju nelegalne diplome i zvanje eksperata za kriminalistiku, koje su svojevremeno dobiti na Sarajevskom univerzitetu, piše prištinski list „Zeri“.

Te diplome nisu u skladu sa zakonom o obrazovanju na Kosovu, što je konstatovano prilikom provere unutrašnje kontrole kosovske policije, inicirane 2009 godine.

Predsednica Kosova, koja je godinama bila u policiji, kao i drugi policajci koji su unapređeni na različite položaje u kosovskoj policiji i postigli značajne karijere zahvaljujući ovim nelegalnim diplomama, oštetili su kosovski budžet za hiljade i hiljade evra, izveštava list.

Bez obzira što kosovski zakoni obavezuju svaku visokoškolsku instituciju na Kosovu da se akredituje za obavljanje svoje delatnosti, to nije učinjeno i sa Sarajevskim univerzitetom pod čijim su imenom pripadnici kosovske policije pratili magistarske i specijalističke studije.

Nelegitimnost je konstatovana tokom istrage unutrašnje kontrole policije u januaru 2009.godine, a prema čijim rezultatima su pripadnici kosovske policije prošli dve obuke u skladu sa sporazumom postignutim između kosovske policije (tada ŠPK) 2006. godine, sa Institutom za kriminologiju Univerziteta u Sarajevu, čiji je dekan Ramo Masleša.

Sarajevski univerzitet, međutim, nije imao licencu, iako je stari Zakon o visokom obrazovanju na Kosovu obavezivao svaku visokoškolsku ustanovu da bude akreditovana za svoju delatnost.

Tokom školovanja je napravljeno više prekršaja. Konstatovano je da nijedan od nastavnih predmeta čija su predavanja održavana u Prištini nije u skladu sa nastavnim planom tog fakulteta.

Direktorka Nacionalnog saveta za kvalitet u Agenciji za akreditaciju na Kosovu Ferdije Žuši-Etemi rekla je da je čitava delatnost Sarajevskog univerziteta bila nelegalna.

Ostavi poruku