Djelo Ive Andrića ne samo da živi i traje, već ostaje djelo svevremenske vrijednosti, a Andrić nije samo naš pisac, već je svjetsko ime, izjavio je danas predsjednik Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske (ANURS) Rajko Kuzmanović.

Kuzmanović je u izjavi Srni rekao da, organizovanjem dvodnevnog naučnog skupa „Andrić između Istoka i Zapada“ ANURS želi da se priključi obilježavanju 50 godina od dobijanja Nobelove nagrade za književnost, ali istovremeno i obilježavanju 100 godina od objavljivanja njegove prve pjesme u „Bosanskoj vili“.

On je istakao da ANURS ima zadatak da njeguje kulturu i duh djela Ive Andrića, pa će naredne, 2012. godine, biti obilježeno 120 godina od rođenja Ive Andrića, kada će biti objavljen i zbornik radova o ovom istaknutom piscu.

„Prolaze godine od vremena kada je Andrić pisao svoja djela, ali što se više vremenski udaljavamo od tih godina, jasno se sagledava, ne samo kod nas nego i u svijetu, da je njegovo djelo živa stvarnost, da predstavlja uvijek i iznova veliki izazov za otkrivanja neotkrivenih tajni o smislu ljudskog bitisanja“, rekao je Kuzmanović u uvodnoj riječi na ovom naučnom skupu, kome prisustvuju istaknuti akademici i profesori RS.

Kuzmanović je istakao da, ma koliko Andrićevo djelo bilo čitano, ono nikada nije pročitano i dočitano u dovoljnoj mjeri, pa kad mu se vraćamo, dolazimo do novih spoznaja o svijetu čiji smo dio, ali i o sebi samima.

On kaže da naziv današnjeg naučnog skupa „Andrić između Istoka i Zapada“ metaforično sugeriše samu suštinu Andrićevog djela.

„Istovremeno, to je bit njegovog kazivanja i promišljanja o prošlosti i sadašnjosti ovog nesrećnog dijela Evrope, gdje su se vijekovima sudarali Istok i Zapad, još se sudaraju i, po svemu sudeći, to će još dugo trajati“, rekao je Kuzmanović.

Kuzmanović je dodao da nas je Ivo Andrić približio Evropi.

„Otkrivao je tajne života ljudi iz Bosne, njihove boli, patnje i stradanja, ali i duboko međusobno nepovjerenje jednih prema drugima, pa i pritajenu mržnju između gospodara i porobljenih, između vjera, običaja i kalendara“, rekao je Kuzmanović.

On je na kraju svog izlaganja istakao da je ANURS posljednjih desetak godina održala više naučnih skupova o srpskim velikanima – Kočiću, Ćopiću, Tesli, Milankoviću, Pupinu i drugima.

Danas je u Banjaluci počeo dvodnevni  naučni skup „Andrić između Istoka i Zapada“, na kojem će svoja izlaganja o Ivi Andriću predstaviti ugledni akademici i profesori RS, a pokrovitelj ovog skupa je Ministarstvo nauke i tehnologije RS.

Ostavi poruku