Granica RS unutar Brčko distrikta i formalno više ne postoji, čime je potvrđena Arbitražna odluka o Brčkom o tome da je Brčko distrikt u zajedničkom vlasništvu dva entiteta, a time je uklonjen i posljednji uslov za zatvaranje supervizije.

Naime, Vlada RS je na sjednici u četvrtak usvojila zaključak po kojem se „objavljuje i stavlja u promet kartografska osnova administrativne karte RS i Brčko distrikta“. Na karti se jasno vidi da se entitetska linija RS zaustavlja na mjestu dodira sa distriktom, i ne prolazi kroz njega, kako je bilo na dosadašnjim kartama.

Kao što su „Nezavisne“ prije nekoliko mjeseci objavile, SAD i supervizor u Brčkom su stavili do znanja da zatvaranja supervizije u Brčkom nema sve dok RS i formalno ne prizna da kroz distrikt ne prolazi entitetska linija.

Međutim, od jednog uticajnog diplomate na službi u BiH smo u petak nezvanično saznali da će EU biti „izrazito zadovoljna“ ovom odlukom Vlade RS. On je ocijenio da će na narednoj sjednici Upravnog odbora za implementaciju mira biti donesena odluka o zatvaranju supervizije, ali da će i dalje ostati Arbitražni tribunal, koji se nalazi u Vašingtonu.

„Smatram da je ovo posljednji suštinski razlog za zatvaranje supervizije. Ali, naravno, uvijek treba biti oprezan jer se ne zna kakav će biti stav neke od uticajnih zemalja članova PIC-a“, rekao je ovaj diplomata, ne precizirajući na koje zemlje konkretno misli.

Zaposlenici u OHR-u koje smo nezvanično kontaktirali, su u petak bili iznenađeni ovom informacijom, i rekli su da o tome prvi put čuju od nas. Nakon toga smo poslali zvanično pitanje telefonom Pres-službi Kancelarije, ali do zaključenja ovog broja nismo dobili odgovor.

Prije nekoliko mjeseci, kada smo OHR-u uputili pitanje da li je tačno da je granica unutar Brčko distrikta i dalje sporna, dobili smo odgovor u kojem su istakli da „RS šalje niz negativnih signala koji izazivaju zabrinutost“.

„Jedan od ovih signala je odnos RS prema međuentitetskoj liniji razgraničenja. Prije samo nekoliko mjeseci, Vlada i Narodna skupština RS su usvojile pravni akt koji crta granicu kroz Brčko distrikt. Pored toga, čak i danas, možete naći brojne zvanične internet stranice institucija Vlade RS koje pokazuju granicu RS koja prolazi kroz distrikt, što je u suprotnosti sa zakonom“, navedeno je tada u OHR-u.

I sam visoki predstavnik Valentin Incko je prije godinu dana na jednom predavanju rekao da je Vlada SAD protiv zatvaranja supervizije sve dok se ne riješi pitanje entitetske granice.

„Novi supervizor je Roderik Mur, američki diplomata, i on je bio za zatvaranje supervizije, ali s obzirom da garancije RS nisu date i da pitanje granice nije riješeno Vlada SAD je na zadnjem zasjedanju PIC-a rekla da bi bilo preuranjeno ta se zatvori supervizija Brčkog. U sadašnjem trenutku to je mišljenje Vlade SAD. Brčko supervizija će se, dakle, nastaviti“, ispričao je tada Incko.

Ako je sve ovo tačno, onda je sasvim jasno da je RS ispunila i posljednji formalni uslov, te da je sada otvoren put za završetak supervizije.

U Vladi RS je rečeno da postoje još dva „džepa“ teritorije FBiH na granici, od kojih je jedan površine 0,5 hektara, a drugi 86 hektara, te da ova teritorija predstavlja područje predratne opštine Gradačac, koje nemaju „teritorijalni kontinuitet sa FBiH“. Više informacija o ovom u petak nismo uspjeli dobiti jer nadležni iz Uprave za geodetske i imovinskopravne poslove RS nisu mogli dati preciznu informaciju jer se nalaze na seminaru van RS.

„Zbog ta dva ‘džepa’ je granica u tom dijelu granica naglašena. Linije razgraničenja su zaustavljene na predratnom prostoru opštine. Međutim, podvlačimo da je to u potpunosti u skladu s nalogom supervizora“, nezvanično je rečeno.

U legendi mape koju objavljujemo navedeno je objašnjenje da se na „izdvojenom potezu međuentitetska linija razgraničenja ne poklapa sa granicom Brčko distrikta“, ali više objašnjenja o tome nije dato, niti je rečeno na koji način će biti riješen ovaj dio granice.

Ostavi poruku