Odbrana Milenka Trifunovića, koji je optužen za genocid u „slučaju Kravica“, predala je juče Sudu BiH zahtjev za ponavljanje postupka, jer smatra da se osuđujuća presuda ne može temeljiti na iznuđenim izjavama svjedoka, koje su uzimane pod pritiscima i prijetnjama i iskazu zaštićenog svjedoka, koji je zaključio sporazum o priznanju krivice.

Trifunovićev advokat Rade Golić rekao je „Glasu Srpske“ da je zahtjev za ponavljanje suđenja baziran na novim dokazima, koji Sudu BiH nisu mogli biti poznati u vrijeme kada je vođen prvi postupak.

– Mnoge činjenice su izašle na vidjelo tokom suđenja u Haškom tribunalu. Najvažniji dio se odnosi na Ljubomira Borovčanina, koji je u vrijeme dešavanja u Kravici bio hijerarhijski znatno iznad Trifunovića. Borovčanin je proglašen krivim na osnovu individualne krivične odgovornosti i osuđen na kaznu od 17 godina zatvora, dok je Trifunović proglašen krivim za genocid i osuđen na 33 godine zatvora. Vjerujemo da će Sud BiH ponoviti postupak i prihvatiti utvrđene činjenice iz pravosnažnih presuda suda u Hagu, što je ustaljena praksa pred Sudom BiH u skladu sa Zakonom o ustupanju dokaza – rekao je Golić.

Dodao je da je Trifunović osuđen na dugogodišnju zatvorsku kaznu zbog najtežeg krivičnog djela, prvenstveno na osnovu iskaza zaštićenog svjedoka, koji je sa Tužilaštvom zaključio sporazum o priznanju krivice.

– To samo po sebi dovodi u razumnu sumnju u iskrenost ovog svjedoka – istakao je Golić.

„Glas Srpske“ obavio je ranije pismo Milenka Trifunovića i drugih osuđenih lica u „predmetu Kravica“, koji kazne izdržavaju u Kazneno-popravnom zavodu Foča.

U pismu se navodi da je osuđujuća presuda protiv njih donesena na osnovu izjava svjedoka optužbe iznuđenih pod prijetnjama istražilaca Agencije za istrage i zaštitu (SIPA) i Tužilaštva BiH.

Svjedoci optužbe u „slučaju Kravica“ i sami su u Sudu BiH priznali da su bili maltretirani i izmanipulisani i da su im izjave dopunjavane i prepravljane.

Glavni protagonisti „utjerivanja lažne istine“, prema njihovim riječima, bili su istražilac SIPA Bajro Kulovac i tužioci Tužilaštva BiH Ibro Bulić i Kvai Hog Ip.

Novi dokazi

Golić je pojasnio da se zahtjev za ponavljanje postupka bazira i na nalazu vještaka i iskazima svjedoka pred sudom u Hagu u predmetu protiv Vujadina Popovića i Zdravka Tolimira, povjerljivog novog dokaza, te iskazu novog svjedoka pred istražiocima Kancelarije tužioca u Hagu.

Ostavi poruku