Основни суд у Бањалуци донио је пресуду у којој се у потпуности као неоснована одбија тужба Џевада Хазнадара из Сарајева којом је од Републике Српске и општине Лакташи тражио да му исплате више од милион марака.

Ово су навели у Правобранилаштву РС, гдје су додали да су 3. октобра ове године запримили пресуду Основног суда у Бањалуци у вези с тужбом Џевада Хазнадара.

Џевад Хазнадар је, како наводе у Основном суду у Бањалуци, тражио да му Република Српска и општина Лакташи исплате 1.007.490 марака због наводног „неоснованог богаћења“ коришћењем просторија предузећа „Домет“ из Гламочана, од стране Војске РС и Специјалне полиције РС од 1992. године.

– Тужени је у тужби навео да су општина Лакташи и РС издале одобрење за коришћење поменутих просторија, за које је тврдио да су у то вријеме биле у његовом власништву – истакао је портпарол Основног суда у Бањалуци Владимир Јуришић.

Тужба је одбијена јер Хазнадар на суду није доказао да је у то вријеме био власник поменутих просторија те је, како наводе у Правобранилаштву, тужилац обавезан да туженима, односно општини Лакташи и РС надокнади трошкове спора у износу од 6.545 КМ у року од 30 дана од дана правоснажности пресуде.

Хазнадар је тужбу поднио 26. јануара 2002. године.

Фирма „Домет“

Фирма „Домет“ у чијем је власништву спорни објекат бавила се продајом текстила, репроматеријала и готове конфекције.

Почетком рата у тај објект се уселила бивша војска РС, а послије годину дата је на коришћење Специјалној полицији која се ту задржала до 1999. године.

Ostavi poruku