Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske utrošilo je u prošloj godini ukupno 10,54 miliona KM, što je za 34 odsto više od budžeta odobrenog odlukom Narodne skupštine, izjavio je danas glavni revizor Boško Čeko.

Navodeći nalaze obavljene revizije finansijskih izvještaja ovog ministarstva za prošlu godinu na javnom saslušanju pred skupštinskim Odborom za reviziju, Čeko je naveo da rashodi u iznosu od 1,56 miliona KM nisu usklađeni sa prihodima, te da je taj iznos trebalo da bude prikazan kao deficit.

Čeko je dodao da je izvršeno 46 realokacija unutar Ministarstva u iznosu od 2,07 miliona KM i 12 realokacija između budžetskih korisnika u ukupnom iznosu od 1,2 miliona KM i da značajno prekoračenje pojedinačnih budžetskih pozicija potvrđuje potpuno odsustvo planske funkcije.

Prema njegovim riječima, veći dio sredstava u vezi sa programima za sport i omladinu dodjeljivan je mimo objavljenih konkursa, tako da nije ostvarena potpuna transparentnost pri dodjeli tih sredstava i ne postoji kontrola namjenskog utroška dodijeljenih sredstava.

Glavna služba za reviziju je izrazila mišljenje sa rezervom za finansijske izvještaje i negativno mišljenje za usklađenost u izvještaju o obavljenoj reviziji finansijskih izvještaja Ministarstva porodice, omladine i sporta RS za prošlu godinu.

Bivši ministar Proko Dragosavljević pojasnio je da je do probijanja budžeta došlo zbog toga što je Vlada zaključkom odboravala sredstva koja su tražili korisnici, te zaduživala Ministarstvo da realizuje takve zaključke, dok je za realokacije sredstava naveo da bi one bile regulisane rebalansom budžeta, da ga je bilo.

On je naveo da su sva sredstva dodjeljivana komisijski i da nijedna realokacija nije urađena bez saglasnosti Vlade, dodajući da su mnoge organizacije, kao Omladinski savjet RS, Udruženje porodica sa četvoro i više djece i druge, partnerske organizacije ovom ministarstvu. Te organizacije dostavljaju Ministarstvu svoje planove i programe, i koji ulaze u plan i program rada Ministarstva porodice, omladine i sporta.

Sanja Todorović iz Ministasrtva porodice, omladine i sporta RS rekla je da Ministarstvo finansija RS evidentira prihode, dok je Ministarstvo porodice, omladine i sporta evidentiralo rashode i obaveze.

Slavko Vučurević, predsjednik Odbora za reviziju, rekao je da će na osnovu današnjeg saslušanja ovaj odbor sačiniti izvještaj i predložiti zaključke koje će dostaviti Narodnoj skupštini.

Izvor: SRNA

Ostavi poruku