Rumunski predsednik Trajan Basesku izjavio je danas u Bukureštu da Rumunija neće priznati nezavisnost Kosova sve dok Beograd i Priština ne dođu do sporazuma, ali da će i dalje učestvovati u okviru misije Kfora.

Vrhovni savjet za odbranu (CSAT) odlučio je u septembru da Rumunija na kraju godine povuče iz Euleksa svojih 178 policajaca i žandarma.

Na plenarnoj sjednici Parlamentarne skupštine NATO, Basesku je rekao da podržava partnerstvo Srbije sa NATO i njeno integrisanje u mjeri u kojoj ona to želi, i da podržava bezbjednost i stabilnost na Zapadnom Balkanu.

Generalni sekretar NATO Anders fog Rasmusen rekao je danas da Alijansa promoviše integraciju zemalja Zapadnog Balkana, regiona u kojem je angažovana.

Basesku i Rasmusen govorili su na plenumu Parlamentarne skupštine NATO o glavnim temama Alijanse – Avganistan, Kosovo, Libija, antiraketni štit, saradnja sa Rusijom i novi koncept „inteligentne odbrane“.

Rasmusen je naglasio da je njegova glavna poruka da je NATO sada više nego ikada potreban u misijama u Avganistanu, Libiji i na Kosovu.

U situaciji krize, „ako ne možemo trošiti više, treba da trošimo bolje, a to je za mene ‘inteligentna odbrana’ koja znači saradnju u najznačajnijim ciljevima“, rekao je Rasmusen.

Rasmusen je naveo da je značajno strateško partnerstvo sa Rusijom sa kojom se već sarađuje u vezi sa Avganistanom, borbom protiv terorizma i protiv gusara, i da očekuje saradnju i po pitanju antiraketnog štita.

Basesku je po tom pitanju naglasio da su rakete postavljene na teritoriji Rumunije odbrambene, a „spekulacije i želje nekih da to prošire i dovedu u pitanje iskrenost Rumunije pokazuju odsustvo volje za saradnjom“.

Tokom rada u tematskim komitetima Parlamentarne skupštine NATO u Bukureštu, 7-10. oktobra, Rusija je kritikovala antiraketni štit koji će biti postavljen u Rumuniji.

Ostavi poruku