Više od 3 000 oficira, podoficira i vojnika Vojske Republike Srpske postali su žrtve političkih presuda Suda BiH, a Ministarstvo odbrane BiH im na ime razlike u platama u odnosu na kolege iz Federacije BiH duguje čak 18 miliona KM, i to bez zateznih kamata, piše “Pres“.

Sud BiH je odbio njihove tužbe i presudio da Ministarstvo odbrane BiH nije dužno da im isplati razliku plate i ostalih prinadležnosti za period od 1. januara 2006. do 28. februara 2007. godine.

Ustavni sud BiH odbacio je žalbe, a advokati obespravljenih vojnika i oficira uputili su apelacije Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Banjalučki advokat Miljkan Pucar, koji zastupa više od 500 bivših vojnika i oficira Vojske Republike Srpske, naveo je da ustavni sudovi u svim zemljama, osim u BiH, štite prava građana i pojedinaca, a ne države.

Prema njegovim riječima, zbog toga su i bili prinuđeni da se obrate Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu od kojeg očekuje da ispravi nepravdu nanesenu klijentima.

Ostavi poruku