Svjedok Kerim Mešanović iz Prijedora rekao je pred Haškim sudom da se „do pojave Radovana Karadžića i njegove ideologije živjelo fantastično“, a Karadžić je uzvratio da se „fantastično živjelo do odluke o secesiji BiH“.

Pretresno vijeće Haškog tribunala pred kojim je predmet protiv Karadžića uvrstilo je danas u cjelini u dokaze objedinjenu izjavu Mešanovića sa njegovih ranijih svjedočenja u Hagu o zarobljeništvu u logoru Omarska u junu 1992. godine. Mešanović je ranije svjedočio u predmetu „Kvočka i drugi“ i protiv bivšeg predsjednika Srbije i SR Jugoslavije Slobodana Miloševića.

Svjedok je radio kao kompjuterski programer u Sekretarijatu za narodnu odbranu u Prijedoru. On je otpušten u maju 1992. godine, a zatim vraćen na posao, da bi 27. juna bio uhapšen i stavljen u ćeliju u Stanici javne bezbjednosti sa nekoliko drugih ljudi. Svjedok je rekao da su Muslimani sa kojima je bio zarobljen bili pretučeni u Prijedoru prije nego što su prebačeni u logor u Omarsku, a da su njemu izbijena četiri zuba.

U logoru Omarska svjedok je najprije odveden u Bijelu, pa u Staklenu kuću, a zatim u logor Trnopolje, odakle je vraćen kući. U drugoj polovini septembra, Mešanović je, kako je rekao, dobio lažnu ličnu kartu i otišao u Novi Sad, a onda u treću zemlju.

Veći dio Karadžićevog unakrsnog ispitivanja odnosio se na detalje u vezi sa svjedokovom karijerom, o JNA i o mirovnim sporazumima koje su stranama u sukobu u BiH nudili međunarodni pregovarači. Predsjedavajući sudija O-Gon Kvon upozorio je Karadžića da ne shvata relevantnost njegovih pitanja i pitao zašto ne pita svjedoka o zarobljeništvu i zarobljeničkim centrima.

Karadžić je rekao da se u svjedokovoj objedinjenoj izjavi koju je predalo tužilaštvo pominju „ne samo Omarska, već cjelokupna situacija“ i činjenice koje bi mogle da dovedu do osuđujuće presude.

Mešanović je Karadžiću potvrdio da su on i Stjepan Marić bili optuženi da su dostavili informacije Hrvatskoj o položajima JNA, i da su za to dobili 100.000 njemačkih maraka od tadašnjeg hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana.

Za optužbe koje su mu stavljene na teret, svjedok je rekao da su bile „iz glave, šta ti padne na pamet“ i „glupost koju je objavio ‘Kozarski vijesnik'“. „Da sam dobio te pare, sigurno se ne bih vratio u Prijedor“, izjavio je Mešanović.

Karadžić je insistirao da svjedok „nije vidio“ ubistva koja se pominju u izjavi, već da je „zaključio“ da su zarobljenici ubijani, te da je u Omarskoj „posredno vidio ubistvo Crnalića“. Mešanović je rekao da on „zna za desetoro ljudi koji se, nakon što su odvedeni, nisu pojavili i čija su tijela kasnije pronađena u masovnim grobnicama“.

„Bio sam u Stakleniku, a Crnalić je iskočio kroz prozor Bijele kuće. Bilo mu je vruće i sjeo je na klupu, a na njega su pucali“, ispričao je Mešanović.

Na klupu za svjedoke zatim je izveden zaštićeni svjedok KDZ-017 iz Foče. On je ranije o svom zarobljeništvu u Kazneno-popravnom domu Foča dao iskaz na suđenju u predmetu Krnojelac.

Glavni pretres biće nastavljen sutra.

Izvor: SRNA

Ostavi poruku