Gradski odbor SDA Mostar optužio je danas Ljubu Bešlića, mostarskog gradonačelnika, i HDZ BiH da vrše opstrukciju u radu Gradskog vijeća (GV) Mostara, što je, prema njihovu mišljenju, pokazala zadnja sjednica, na kojoj su odbačeni regulacijski planovi „Sjeverni logor“ i „Centar II“.

„Neusvajanjem regulacijskog plana Sjevernog logora skinute su maske i prepoznate namjere gradonačelnika Mostara i HDZ BiH. Njihove namjere su ostale i dalje iste, a to je Mostar kao hrvatski stolni grad trećeg entiteta“, ustvrdili su iz Gradskog odbora SDA.

Navode da je strategija gradonačelnika i stranke iz koje dolazi politički opasna i zasniva se „na kriminalnim radnjama koje svjesno čine“.

„Bošnjacima ne dozvoljavaju ni zakonskim putem da stvore pretpostavke za normalan razvoj grada, dok, sa druge strane, izdaju rješenja za građenje hrvatskim investitorima i tamo gdje nema regulacijskih planova pa čak ni prostornim planom na tim područjima nije predviđena gradnja“, stajališta su u mostarskom ogranku SDA.

Napominju da je regulacijski plan Sjevernog logora urađen još prije osam godina, za vrijeme bivše općine Stari grad i od tada pa do danas nije usvojen u GV-u Mostara, iako je na osnovu toga plana izdana građevinska dozvola za most koji se nezakonito gradi u Sjevernom logoru.

 

„Namjere HDZ-a su nam odavno poznate i one nas toliko i ne zabrinjavaju koliko nas zabrinjava činjenica da se sve ove nezakonite radnje završavaju preko državnih službenika, prije svega, Odjela za Urbanizam i građenje grada Mostara. Ovdje se očito radi o sprezi kriminala i politike, čiji su naredbodavci sam vrh HDZ-a, a izvršitelji načelnik Odjela za urbanizam i građenje i gradonačelnik Mostara“, kažu u ovoj stranci, iz koje su najavili kaznene prijave protiv svih onih koji krše zakon, bilo u području građenja ili u području javnih nabavki.

No, u HDZ-u BiH smatraju da SDA politizira, te da prostornim planom „Sjeverni logor“ želi pridobiti birače. Stajališta su da je ovaj prostorni plan običan pamflet, da je nestručno urađen, te da ga treba usvajati u dijelovima.

I sam gradonačelnik Bešlić je na posljednjoj sjednici GO, prošle sedmice, kazao da je struka imala brojne primjedbe na plan „Sjeverni logor“, koje su po njegovom mišljenju opravdane. Naveo je da se u Mostaru treba doći u političku situaciju u kojoj nema pobijeđenih ni pobjednika.

KRISTINA SPAJIĆ-PERIĆ

Ostavi poruku