Imovina Republike Srpske vrijedna milione maraka prodavana je i u Crnoj Gori, a MUP RS je zbog sumnji u nezakonite radnje podnio više prijava.

Naime, kako smo već pisali u prvom tekstu o „krčmenju“ imovine RS van njene teritorije, MUP RS je podnio 20 izvještaja i jednu dopunu izvještaja protiv 30 lica zbog sumnji da su počinila 22 krivična djela kojima su oštetila budžet RS za 4,3 miliona maraka za prodaju imovine u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji.

Gojko Vasić, direktor policije RS, rekao nam je da policija priprema još izvještaja za neka odmarališta i nekretnine na jadranskoj obali.

Što se tiče imovine u Crnoj Gori, Okružnom tužilaštvu u Doboju podnesen je izvještaj o počinjenom krivičnom djelu protiv pet osoba zbog postojanja osnova sumnje da su prvoprijavljeni u svojstvu predsjednika Upravnog odbora, a drugoprijavljeni, trećeprijavljeni i četvrtoprijavljeni u svojstvu članova Upravnog odbora i petoprijavljeni u svojstvu direktora Građevinskog preduzeća “Radnik“ iz Bijeljine počinili zloupotrebu ovlaštenja u privredi, na taj način što su u izvršili zamjenu stana u Budvi, u Crnoj Gori, sa određenim licem za stan u Doboju.

Okružnom tužilaštvu Bijeljina podnesen je izvještaj protiv jednog lica zbog postojanja osnova sumnje da je u svojstvu direktora Akcionarskog društva “Rad“ Bijeljina počinilo zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja jer je suprotno članu 15 Zakona o početnom bilansu stanja u postupku privatizacije državnog kapitala u preduzećima potpisalo ugovor o kupoprodaji nepokretnosti u Budvi, čime je oštetilo budžet RS.

Centar javne bezbjednosti Istočno Sarajevo je Okružnom tužilaštvu u Trebinju podnio izvještaj protiv tri lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinila zloupotrebu službenog položaja ili ovlašćenja i nesavjestan rad u službi. Postoji osnov sumnje da je prvoprijavljeni, u svojstvu stečajnog upravnika Akcionarskog društva “Maglić holding“ u Foči, grubo prekršio Zakon o privatizaciji državnog kapitala i Zakon o početnom bilansu stanja u postupku privatizacije državnog kapitala u preduzećima RS, ovjerivši zaključen ugovor o diobi imovine sa d.o.o. „Majneks“ Pale, po kojem je Uprava za nekretnine Crne Gore izdala rješenje kojim se navedena firma upisuje kao nosilac prava svojine nad raznim nekretninama u Baošićima u Crnoj Gori. U pitanju su parcele, stambeno-poslovni prostor i dvorišne površine. Drugoprijavljeni je, prema prijavi, počinio djelo u svojstvu stečajnog upravnika “Maglić inžinjering“ d.o.o. Foča u stečaju sa d.o.o. “Majneks“ Pale zaključivši ugovor o pripajanju preduzeća i prenosu imovine, koji je kao dio stečajne mase pripao preduzeću d.o.o. „Majneks“ Pale, što je u suprotnosti odredbama pomenutih zakona, jer je imovina u Baošićima trebalo da bude prenesena na RS.

Trećeprijavljeni, u svojstvu stečajnog sudije “Maglić inžinjeringa“ d.o.o. Foča u stečaju, , kako se ističe, prihvatio je stečajni plan i zaključio stečajni postupak nad stečajnim dužnikom, čime je omogućio da objekat u izgradnji u Baošićima, koji je trebalo da pripadne RS, postane imovina d.o.o. “Majneks“ Pale.

Okružnom tužilaštvu Trebinje podnesen je izvještaj protiv dva lica zbog postojanja osnova sumnje da je prvoprijavljeni u svojstvu stečajnog upravnika “Maglić holding“ iz Foče u stečaju, bez prethodne odluke Vlade RS, zaključio ugovor o prodaji odmarališta u Igalu sa d.o.o. “Pavgord“ Foča, počinivši zloupotrebu ovlaštenja u privredi, dok je drugoprijavljeni, tokom stečajnog postupka u svojstvu stečajnog sudije tog preduzeća svjesno kršio Zakon o stečajnom postupku RS i propuštanjem dužnog nadzora nad radom stečajnog upravnika dozvolio stečajnom upravniku da imovinu preduzeća izvan granica BiH, koja po zakonima o privatizaciji državnog kapitala pripada RS, stavi u promet i proda d.o.o. “Pavgordu“ Foča, te su tako omogućili sticanje imovinske koristi na štetu RS.

Okružnom tužilaštvu Trebinje, Područna kancelarija Foča, podnesen je izvještaj protiv jednog lica o počinjenoj zloupotrebi ovlaštenja u privredi zbog postojanja osnova sumnje da je u svojstvu direktora Akcionarskog društva “Ozren“ u Foči prekršio zakone i bez prethodne saglasnosti Vlade RS prodao poslovni prostor u Nikšiću.

Istom tužilaštvu je podnesen izvještaj o počinjenom istom krivičnom djelu protiv jednog lica zbog postojanja osnova sumnje da je u svojstvu direktora Akcionarskog društva “Travunija“ Trebinje prekoračio granice svog ovlašćenja, na način što je sklopio ugovor o kupoprodaji između AD “Travunija“ Trebinje kao prodavca i “Konver“ d.o.o. Herceg Novi kao kupca, kojim je prodata nekretnina preduzeća u mjestu Sutorina, u Herceg Novom, iako je zakonom predviđeno da se navedena imovina prenosi na RS.

Istom tužilaštvu je podnesen izvještaj protiv jednog lica zbog postojanja osnova sumnje da je prijavljeni u svojstvu direktora Akcionarskog društva “Metalac“ Trebinje prekoračio ovlaštenja sklapanjem ugovora o kupoprodaji između Akcionarskog društva “Metalac“ i fizičkog lica iz Herceg Novog, kojim je prodao nekretninu vlasništvo AD “Metalac“, a koja se nalazi u Podgorici, iako je zakonom predviđeno da se navedena imovina prenosi na RS.

 

Mile Ribić, potpredsjednik Saveza sindikata RS za privredu, kaže da mu je poznato da je bilo mutnih radnji u preduzeću „Rad“ iz Bijeljine. Ističe da je RS propustila priliku da vrati barem dio imovine jer se dugo čekalo, a procesi koji se vode su spori.

„Vidim da IRB, MUP i Pravobranilaštvo RS pokreću neke stvari, ali bojim se da smo kasno krenuli. Veliki dio tih preduzeća više ni ne postoji, potpuno su nestala, čak nema ko ni da pokrene stečaj. Puno je vremena prošlo“, ističe Ribić.

On navodi da je po Zakonu o privatizaciji ta imovina trebalo da bude stavljena van bilansa preduzeća kako bi se spriječilo da je neko prodaje.

„Ali ispostavilo se ipak da su dio imovine, pogotovo na atraktivnim lokacijama u Hrvatskoj i Crnoj Gori, prodavali, i to nije smjelo da se desi. Ali desilo se“, ističe on.

Ribić objašnjava da je imovina najčešće nezakonito prodavana tako što su direktori i pravnici u preduzećima, koji su uglavnom jedini znali gdje se ti objekti nalaze i u kakvom su stanju, na različite inventivne načine kroz papire koristili različite procedure kako bi pokušali pokazati da je sve urađeno legalno, iako je, kako kaže, u pitanju čista pljačka i kriminal.

 

DEJAN ŠAJINOVIĆ

Ostavi poruku