Prvi parlamentarni vojni povjerenik BiH Boško Šiljegović, koji je ovu funkciju preuzeo u januaru 2010. godine, prima platu od 4.500 maraka, u šta nisu uračunate privilegije i dodaci, u izvještaju o radu na svega četiri strane, svega nekoliko redova posvetio je žalbama zaposlenih u Oružanim snagama BiH.

Izvještaj o radu parlamentarnog vojnog povjerenika za prošlu godinu, o kojem su na posljednjim sjednicama raspravljali Predstavnički i Dom naroda Parlamenta BiH, dobio je podršku oba doma, ali samo zbog mogućnosti drugog kruga glasanja, jer su i poslanici i delegati iz Republike Srpske bili uzdržani prilikom glasanja.

Predsjedavajuća Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Dušanka Majkić, koja je bila protiv ovog izvještaja, rekla je da „iz različitih dijelova Oružanih snaga BiH traže da ih zaštitimo od parlamentarnog vojnog povjerenika“.

– Niko zaista nema ništa protiv što institucija parlamentarnog vojnog povjerenika postoji, ali ona ovako kako radi, ne radi transparentno i postoji veliko nezadovoljstvo onih koji se žale na tretman u Oružanim snagama BiH, a vojni povjerenik ne čini ništa da ih zaštiti – kazala je ona.

Zaposleni u OS BiH upozorili su na propuste prilikom remonta helikoptera, za šta su izdvojena velika sredstva i ustanovili da helikopteri nisu remontovani, nego samo prefarbani i kao takvi nisu mogli da se koriste. Umjesto da budu nagrađeni zato što su otkrili propuste, nakon što su se žalili Šiljegoviću, kao ishod svega kažnjeni su sa 20 odsto od plate.

Majkićeva je dodala da je bilo kadrova u OS koji su se žalili i na mobing od svojih pretpostavljenih, ali da povjerenik nije učinio ništa da ih zaštiti.

– Mnogi pripadnici OS žalili su se na način kako su pripadnici vojske koji su bili angažovani po ugovoru o djelu prevođeni u podoficirske činove, ali povjerenik nije uradio ništa – kazala je ona.

Poslanik SNSD-a Drago Kalabić rekao je da parlamentarni vojni povjerenik više komunicira i podnosi izvještaje „drugorazrednim zvaničnicima NATO-a nego što brine o pravima pripadnika OS BiH“.

Parlamentarni vojni povjerenik Boško Šiljegović rekao je da izvještaj o njegovom radu nije izvještaj o njemu, nego o „projektu koji su podržale sve relevantne međunarodne institucije“, na šta je reagovao Ognjen Tadić, ističući da je on odgovoran Parlamentu, a ne međunarodnim institucijama.

Šiljegović ima mandat od tri godine sa mogućnošću reizbora od pet godina. Na ovu poziciju izabran je kao delegat SDS-a u prethodnom sazivu Parlamenta BiH.

Napustio je SDS nakon što ga ta stranka nije kandidovala ni za jednu listu na izborima, a poslije toga je navodno osnovao i nevladinu organizaciju koja je promovisala ulazak BiH u NATO.

Medijska igra

Nakon što su poslanici iz RS u Parlamentu BiH iskritikovali rad Boška Šiljegovića, on je u medijima RS prvi put progovorio o nemogućnosti jednog vojnika Hrvata iz RS da se izjasni kao Hrvat, jer su ga upisali kao Srbina.

Zanimljivo je da su se neki upecali na ovu udicu svjesno ili nesvjesno pravdajući (ne)rad Šiljegovića njegovim iznenadnim „angažmanom“, iako je ovaj slučaj star mjesecima i jedan je od navedenih u izvještaju.

Autor: Željka Domazet

Ostavi poruku