Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko najavio je da će u narednim mjesecima zajedno sa relevantnim partnerima iz međunarodne zajednice raditi sa domaćim zvaničnicima da bi se politički lideri vratili za sto i našli rješenje o pitanju državne imovine, koje može biti od koristi svima.Incko je ocijenio da rješavanje pitanja državne imovine – a time i stvaranje uslova za značajno povećanje investicija u BiH – znači postizanje sporazuma između svih strana.

Navodeći da su domaće vlasti to mogle uraditi same, ali nisu, on je ocijenio da je sada vrijeme da se sva pitanja pogledaju iz nove perspektive, da se izgradi povjerenje među političkim akterima u BiH i da se radi u pravom interesu svih građana.

„Nakon skoro dvije godine na poziciji visokog predstavnika i specijalnog predstavnika EU i dalje sam uvjeren da je moguć stvarni i brzi napredak u ovoj zemlji. Ukoliko postoji politička volja, političari još mogu naći rješenje, iako je zakon RS pred Ustavnim sudom“, naveo je Incko u svojoj kolumni u „Nezavisnim novinama“.

Prema njegovim riječima, kada su početkom prošle decenije izabrani zvaničnici u BiH izgradili konsenzus stvari su za građane BiH krenule nabolje, a kada su zvaničnici napustili konsenzus građani su snosili posljedice.

„To su činjenice i one se odnose na svaki dio zemlje i na svaki nivo vlasti. U posljednje tri godine životni standard je pao, a siromaštvo se povećalo“, ocijenio je Incko.

Prema njegovom mišljenju, jedini način da se ostvari korist za građane jeste da se brzo izgradi konsenzus, što znači vođenje dijaloga i usredsređivanje na politiku koja je pragmatična, razumna i koja ima šansu za uspjeh.

Incko je istakao da raspravljanje o matematičkim većinama i etničkom sastavu ne ide u korist građana BiH.

Visoki predstavnik obustavio je 5. januara primjenu Zakona Republike Srpske o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji RS i pod zabranom je raspolaganja, dok Ustavni sud BiH ne donese konačnu odluku o ovom pitanju. Predsjednik Srpske Milorad Dodik izjavio je da nalog kojim je obustavljena primjena Zakona Republike Srpske o statusu državne imovine do odluke Ustavnog suda BiH, nije u skladu sa Inckovim ovlaštenjima i da neće biti objavljen u „Službenom glasniku“.

Ostavi poruku