Vlada Republike Srpske je donijela Zaključak kojim je 14. januar 2011. godine proglasila neradnim danom. Prema Zaključku Vlade, 14. januara 2011. godine, u Republici Srpskoj, neće raditi: republički organi i organizacije, organi jedinica lokalne samouprave, javna preduzeća, ustanove i drugi koji 14. januar obilježavaju po julijanskom kalendaru. Rukovodioci organa obavezni su da organizuju i odrede ko je od zaposlenih dužan da radi kako bi se zadovoljile potrebe građana, te da, do kraja 2011. godine, organizuju rad kako bi se ostvario puni godišnji fond radnih dana.

Ostavi poruku