Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko obustavio je danas primjenu Zakona Republike Srpske o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji RS i pod zabranom je raspolaganja, dok Ustavni sud BiH ne donese konačnu odluku o ovom pitanju.„Uzimajući u obzir da će unutar BiH doći do bar jednog osporavanja ustavnosti Zakona o državnoj imovini RS pred Ustavnim sudom BiH, nalog visokog predstavnika obezbijediće da ne dođe do komplikovanja situacije na terenu provođenjem ovog zakona prije nego što Ustavni sud BiH ispita ovaj slučaj i donese svoju odluku“, saopšteno je iz OHR-a.

Današnjim nalogom sprečava se pravna nesigurnost koja bi pratila svaki akt koji bi promijenio vlasništvo nad ovom imovinom prije nego što Ustavni sud donese svoju odluku. Ovaj nalog ne prejudicira odluku u korist bilo koje strane, već se njime nadležnoj domaćoj instituciji daje vrijeme da ispita ovaj slučaj, navodi se u saopštenju.

Visoki predstavnik upozorio je i da se svi nadležni organi moraju uzdržavati od primjene ovog zakona sve dok Ustavni sud BiH ne donese konačnu odluku. To obuhvata i obavezu svih nadležnih organa da se uzdrže od preduzimanja mjera na promjeni prava vlasništva u odgovarajućim vlasničkim knjigama u pogledu imovine koja spada pod zabranu raspolaganja koju je ranije utvrdio visoki predstavnik, navode u OHR-u.

U saopštenju se ističe da u međuvremenu, novi organi vlasti moraju učiniti maksimalne napore da bi riješili pitanje državne imovine što je prije moguće.

„Pronalaženje rješenja za državnu imovinu je test ozbiljnosti onih koji su izabrani u oktobru“, rekao je Incko i dodao da bi ovaj dogovor obezbijedio da svaki nivo vlasti u BiH ima vlasništvo nad imovinom koja mu je potrebna za izvršavanje odgovarajućih ustavnih i zakonskih nadležnosti.

Incko je ponovio da se, prema ranije donesenim zabranama raspolaganja državnom imovinom, takođe zabranjuju jednostrane mjere svakog nivoa vlasti u BiH. „Zabrana raspolaganja državnom imovinom, prije nego se nađe prihvatljivo i održivo rješenje za pitanje raspodjele imovine između različitih nivoa vlasti, ne odnosi se samo na RS nego i na Federaciju BiH i državni nivo“, rekao je Incko.

Iz OHR-a podsjećaju da od 2004. godine Upravni odbor Savjeta za provođenje mira traži da se postigne trajno rješenje ovog pitanja, te da je Savjet ministara BiH zadužio Komisiju da pripremi prijedlog odgovarajućeg zakona. Prihvatljiva i održiva raspodjela državne imovine takođe je jedan od uslova za zatvaranje OHR-a, kako je utvrdio Upravni odbor PIK-a u programu „pet ciljeva i dva uslova“ definisanom u februaru 2008. godine, navodi se u saopštenju.

Narodna skupština RS usvojila je 14. septembra prošle godine Zakon o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji RS i pod zabranom je raspolaganja, kojim je definisano da ta imovina bude uknjižena na Srpsku.

Predsjednik SDA Sulejman Tihić juče je najavio da će tražiti od Ustavnog suda BiH poništavanje Zakona o statusu državne imovine koja se nalazi na teritoriji RS, jer smatra da je ovim aktom prekršen Ustav i zakoni BiH. Tihić smatra da je BiH „jedini vlasnik cjelokupne državne imovine“.

Ostavi poruku