Predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić izjavio je da je koalicija SDP-a, SDA, HSP-a i Narodne stranke „Radom za boljitak“ nerealna, jer joj nedostaje oko 90 odsto hrvatskog izbornog legitimiteta.„Stoga će u narednom periodu trebati vratiti dogovore u realne gabarite, stvoriti koaliciju koja će uvažavati i izborni legitimitet svakog konstitutivnog naroda“, rekao je Ljubić za sarajevsko „Oslobođenje“.

Prema njegovim riječima, ako izborni legitimitet konstitutivnih naroda nije bitan, onda nije bitna ni konstitutivnost naroda.

„Onda je logično da se u platformi, umjesto o predstavnicima hrvatskog naroda na Ustavom predviđenim pozicijama za konstitutivne narode, govori o pripadnicima hrvatskog naroda“, konstatovao je Ljubić.

Kao primjer šta bi to moglo da znači u budućnosti za brojčano malobrojniji narod, on je naveo dva posljednja izborna ciklusa kada je u Predsjedništvo BiH, u režiji SDP-a, kreatora platoforme, pripadnik hrvatskog naroda izabran većinom glasova Bošnjaka.

Ocijenivši da bi bilo politički korektno da je platforma upućena svima kojih se to tiče, Ljubić je rekao da je međustranački sastanak 10. januara prilika da SDP i SDA dođu i prezentuju svoju platformu.

Predstavnici SDP-a, SDA, Narodne stranke „Radom za boljitak“ i HSP-a usaglasili su programsku platformu pod nazivom „Osnove za formiranje vlasti u Federaciji BiH i platforma zajedničkog nastupa u instuticijama BiH u mandatnom periodu 2010-2014“. Dokument sadrži pitanja od ustavnih promjena, mape puta za evroatlantske integracije, rješavanja pitanja državne imovine, popisa stanovništva, ekonomskih i političkih prioriteta do konkretnih zakonskih rješenja i institucionalne ravnopravnosti naroda i građana na cijeloj teritoriji BiH.

Ostavi poruku