Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske jednoglasno je danas odlučio da pokrene pitanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa na odluku o izboru Vlade RS, zbog, kako su naveli, nepoštivanja prava ravnopravnosti, zastupljenosti konstitutivnih naroda i Ustava RS prilikom konstituisanja Vijeća naroda.„Ustavna struktura RS je osnov da pokrenemo vitalni nacionalni interes, jer od šest funkcija koje su Ustavom RS propisane nijedna nije pripala Bošnjacima i to je čista diskiminacija i majorizacija Bošnjaka kao najvećeg naroda u BiH“, rekao je novinarima nakon sjednice predsjedavajući Kluba Bošnjaka Mujo Hadžiomerović.

Hadžiomerović je rekao da za ovaj klub Vijeće naroda RS nije konstituisano, s obzirom na „grube propuste napravljene prilikom izbora predsjedavajućeg i potpredsjedavajućeg Vijeća“.

„Razjasniće se gdje su sve propusti napravljeni i vraćaćemo se na ovaj problem, sve dok se ne isprave napravljene greške i neko će morati o svemu ovome dati sud, u prvom redu Ustavni sud RS, a vidjećemo kome ćemo se sve obraćati“, naglasio je Hadžiomerović.

Odgovarajući na pitanje šta će se desiti ukoliko Vijeće naroda RS bez prisustva Kluba Bošnjaka ne prihvati pokretanje zaštite vitalnog nacionalnog interesa, Hadžiomerović je rekao da se to može desiti, ali da će Klub Bošnjaka tražiti zaštitu svojih prava na svim instancama gdje to dozvoljava zakon i Ustav.

Član Kluba Bošnjaka u Vijeću naroda RS Mirsad Džapo rekao je da je Klub donio ovu odluku zato što ni na jednoj od šest vitalnih funkcija u RS nije Bošnjak.

„U Federaciji BiH se konstituiše nova vlast i predsjednik jednog od dva doma biće Srbin“, tvrdi Đapo.

Đapo je naveo da Klub Bošnjaka nema namjeru da opstruiše RS, jer su oni dio sistema RS, ističući da u dijelu sistema RS treba poštovati ustavnu strukturu i poziciju Bošnjaka u RS.

„Dajemo još uvijek prednost politici, kako bismo narednih dana sagledali ovaj problem da ne idemo stalno kroz ustavne mehanizme. Način rješenja ovog problema je da politika sagleda i ispravi grešku načinjenu kod konstituisanja Vijeća naroda RS“, dodao je Đapo.

Klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS na današnjoj sjednici razmatrao je odluku o izboru predsjednika i članova Vlade RS, koju je Narodna skupština RS donijela na drugoj posebnoj sjednici. Na toj sjednici izabrana je Vlada premijera Aleksandra Džombića.

Ostavi poruku