Mandatar za sastav nove Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić izjavio je da će kabionet koji predlaže predstavljati vladu kontinuiteta, s obzirom na to da su u prethodne četiri godine ostvareni izuzetni rezultati na svim poljima delovanja.„Ovo će biti vlada okrenuta realnom sektoru, koja će biti usmerena ka stvaranju dodatne vrednsoti u proizvodnji, školstvu, zdravstvu i sportu. Ovo će biti vlada koja će imati sluha za sve kategorije našeg društva, rekao je Džombić, obrazlažući program rada vlade pred poslanicima Skupštine RS.

On je naglasio da su prioriteti evropske integracije, regionalna saradnja, povećanje privredne aktivnosti, borba protiv kriminala i korupcije, socijalna pravda i društvo znanja.

„Naš najvažniji zadatak kroz proces integrisanja ka EU je da ojačamo  privredu i učinimo je konkurentnom da bi se mogla nositi sa kapacitetima evropskog tržišta“, rekao je Džombić.

Reginalna saradnja, kako je istakao, je jedan od strateških interesa RS.

„Neophodno je da zemlje regiona same iniciraju i kreiraju svoj put ka EU, ali i svoj ekonomski oporavak i razvoj. U stvaranju puta oporavka i razvoja upravo zbog veličine tržišta i niskog stepena razvoja moraju zajednički nastupati“, rekao je Džombić.

On je kazao da je jedini pravac razvoja ovih zemalja čvrsta ekonomska saradnja izmedju država regiona i stvaranja jedinstvenog ekonomskog prostora, odnosno unapredjenje ekonomske bilateralne i regionalne saradnje.

Dzombić je naglasio da u mandatu ove vlade neće biti privatizacije prirodnih bogastava RS, a privreda i bolje poslovno okruženje će biti najvažniji predmet interesovanja vlade.

„Ovo će biti vlada na terenu, koja se bori za socijalnu pravdu, Nećemo dozvoliti prenos nadležnosti RS na institucije BiH“, rekao je Džombić i dodao da će obaviiti analizu i reviziju neustavno prenetih nadelžnosti s RS na nivo BiH.

On je najavio da će otpočeti proces preispitivanja i redefinisanja fiskalne strutkure Bih kao i proces utvrdjivanja stvarnog prava raspolaganja institucija BiH, poput Centalne banke BiH i Eletkroprenosa BiH.

Ostavi poruku