Narodna skupština Republike Srpske /RS/ usvojila je danas po hitnom postupku Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, kojim je predviđena jedinstvena stopa poreza na dohodak od 10 odsto.Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, između ostalog, predviđa poresku olakšicu koncipiranu kao podsticaj zapošljavanju kategorija lica koja najteže dolaze do posla.

Za ovaj zakon glasalo je 48 poslanika, 24 su bila protiv i jedan uzdržan.

Ministar finansija RS Aleksandar Džombić istakao je da je cilj Zakona očuvanje fiskalne i socijalne stabilnosti RS.

„Prihvaćen je amandman SNSD-a kojim se predviđa jednistvena stopa poreza na dohodak od 10 odsto. Prihvatanje ovog amandmana je posljedica dogovora sa poslodavcima i Privrednom komorom RS“, rekao je Džombić.

On je naglasio da je navedeni zakon rezultat usvojene Ekonomske politike RS.

Poslanik SNSD-a Srđan Mazalica rekao je tokom rasprave da je amandman koji se odnosi na jednistvenu stopu poreza u saglasnosti sa Ustavom RS.

Poslanik SDS-a u Narodnoj skupštini RS Nenad Stevandić zatražio je od Vlade RS uvođenje diferencirane stope  Doprinosa.

Narodna skupštine Republike Srpske /RS/ usvojila je danas po hitnom postupku Zakon o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave RS, kojim se do kraja naredne godine produžava primjena ranije umanjenih platnih koeficijenata.

Ovaj zakon podržalo je 49 poslanika, 17 je bilo protiv i šest uzdržanih.

Pomoćnik ministra za resor uprave Stojanka Ćulibrk rekla je da je razlog za donošenje ovog zakona po hitnom postupku to što 31. decembra ističe rok za primjenu platnih koeficijenata za obračun plata zaposlenih u organima uprave RS utvrđenih zakonom iz ove oblasti iz 2009.godine.

Ćulibrk je istakla da u budžetu za narednu godinu nisu obezbijeđena sredstva koja bi omogućila obračunavanje i isplatu po platnim koeficijentima, utvrđenim Zakonom o platama zaposlenih u organima uprave RS iz 2007. godine, zbog čega je bilo potrebno produžiti primjenu akta iz 2009.

Ona je rekla da se izmjenama u članovima 1, 2, 3 i 4 samo produžava primjena umanjenih platnih koeficijenata zaposlenim u organima uprave RS.Ćulibrk je precizirala da je riječ o umanjenju od 25 odsto za platne koeficijente od 30 do 37, odnosno 20 odsto za one od 23 do 27, 15 odsto za one od 17 do 22, te 10 odsto za one od 4 do 16.

Ćulibrk je saopštila da je Vlada RS na današnjoj sjednici utvrdila Amandman na član 5 Zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u organima uprave, prema kojem će ovaj akt stupiti na snagu dan nakon objavljivanja u „Službenom glasniku RS“.

Narodna skupština RS usvojila je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o platama zaposlenih u MUP-u RS, kazneno-popravnim ustanovama i sudskoj policiji, kojim se utvrđuju plate za šefa tužilačkih istražilaca i tužilačkog istražioca u Specijalnom tužilaštvu RS.

Za ovaj zakon glasao je 51 poslanik, 23 su bila uzdržana, a niko protiv.

Obrazlažući ovaj zakon, ministar pravde RS Džerard Selman rekao je da je usvajanjem Zakona o policijskim službenicima stvorena potreba da bude sačinjen pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u MUP-u RS.

Selman pojašnjava da su ovim pravilnikom sistematizovana nova radna mjesta, koja nisu utvrđena u Zakonu o platama zaposlenih u MUP-u RS, kazneno-popravnim ustanovama i sudskoj policiji.

On je rekao da su Zakonom o suzbijanju organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala utvrđene plate za zaposlene u Specijalnom tužilaštvu i to za glavnog specijalnog tužioca, zamjenika glavnog specijalnog tužioca, specijalne tužioce, stručne saradnike i administrativno osoblje.

„Ovim zakonom nisu bile utvrđene plate šefa tužilačkih istražilaca i tužilačkog istražioca u Specijalnom tužilaštvu, zbog čega je bilo neophodno donošenje ovog zakona po hitnom postupku“, istakao je Selman.

Ostavi poruku