Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske (BORS) Pantelija Ćurguz ocijenio je da je prijedlog budžeta RS za 2011. godinu, u kojem je boračka populacija bila uskraćena za svoja prava, rezultat uslovljavanja Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke da se ovoj kategoriji smanje prava.Ćurguz je rekao da su se, uprkos tome, vukli nelogični potezi u projekciji budžeta i pokušaju donošenja zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO-u, u kojem je trebalo da se ukine zagarantovana osnovica demobilisanim borcima, a da pri tom, nije bilo inicijative za izmjene i dopune Zakona o pravima boraca, u kojem bi se predvidjela obaveza koja se ukida u Zakonu o PIO-u.

„S pravom smo tražili svoja prava i sada smo zadovoljni činjenicom da je Narodna skupština RS usvojila budžet u kojem je predviđen novac za borački dodatak, ali nismo zadovoljni činjenicom da smo morali pritiskom da se izborimo za to pravo, koje mora da se podrazumijeva. Nema niko pravo da pomisli da onima koji su odbranili RS, ukida pravo bez njihove saglasnosti“, poručio je Ćurguz, u pauzi sjednice Predsjedništva BORS-a u Banjaluci.

On je rekao da će, u slučaju da neko narednu godinu proglasi mnogo težom nego ovu u privrednom, ekonomskom, moralnom smislu, boračka populacija dati svoj doprinos da se teškoće prevaziđu na najbezbolniji način.

„Ali, u tom slučaju moraju svi, od predsjednika RS pa do demobilisanog boraca, dati svoj doprinos. Mi ćemo biti faktor koji će to podržati, ali nećemo biti prvi preko čijih leđa će se praviti ta ravnoteža“, ističe Ćurguz.

On je najavio da će BORS tražiti od vlasti da pokrene proceduru utvrđivanja karaktera sukoba u BiH, dodavši da međunarodna zajednica vrši veliki pritisak na institucije RS i sve nosioce funkcija, jer u BiH još uvijek zvanično nije došlo do konačne definicije karaktera sukoba.

„Tako borce u FBiH smatraju braniocima BiH, a nas iz VRS agresorima na BiH i to je polazna osnova za projekciju budžeta i u pravosudnim institucijama BiH, Haškom tribunalu. Dosta nam je da nas neko uvijek svrstava u agresore i optužuje da smo zločinci u ovoj složenoj državnoj zajednici“, naglasio je Ćurguz.

Predsjedništvo BORS-a zatražilo je na današnjoj sjednici od Vlade RS da napravi više reda u oblasti penzijsko-invalidskog i zdravstvenog osiguranja, posebno u oblasti ortopedskih pomagala, te da se u institucijama RS koje imaju dodira sa potrebama boračkih kategorija u profesionalnom smislu situacija uozbilji.

„Jedan od primjera neprofesionalnosti jeste i podatak da dobijamo netačne podatke od Zavoda za zapošljavanje u vezi demobilisanih boraca, Imamo i druge razne zloupotrebe, poput invalidskih penzija, u vezi čega nisam stekao utisak da postoji želja da se napravi red“, naveo je Ćurguz.

Predsjednik Predsjedništva BORS-a Dražen Perendija rekao je da BORS mora biti ravnopravan partner u razgovorima sa Vladom RS, a ne da se, kao što je to ovih dana bilo, sa pravila boraca licitira kao „na pijaci“.

On je rekao da treba naći novi modus za borce čija su mjesečna primanja iznad prosječnog ličnog neto dohotka i da oni budu brisani sa liste za borački dodatak, čime bi se simbolično uvećao iznos boračkog dodatka ljudima koji imaju puno manju platu od republičkog prosjeka ili su na biroima za zapošljavanje.

Ostavi poruku