Narodna skupština Republike Srpske razmatra danas po hitnom postupku Prijedlog budžeta RS za narednu godinu, koji je sa 1,6 milijardi KM na nivou ovogodišnjeg, te Prijedlog ekonomske politika za 2011. godinu koju karakteriše povećanje poreza i doprinosa. Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske (RS) Aleksandar Džombić rekao je da je Vlada potvrdila da prihvata stotinu od 123 zahtjeva Privredne komore Srpske koji su ugrađeni u dopune prijedloga ekonomske politike RS za narednu godinu, kao i 19 od 24 zahtjeva republičkog Saveza sindikata. Džombić je istakao da su ovi zahtjevi amandmanima ugrađeni u dopune „Ekonomske politike Republike Srpske za 2011. godinu“ i upućeni Narodnoj skupštini. Nakon sinoćnje sjednice Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske koji je razmatrao „Ekonomsku politiku RS za 2011. godinu“ i Budžet Srpske za narednu godinu, Džombić je naglasio da će stopa poreza na dohodak biti jedinstvena, i da će se ići sa jednom poreskom stopom od 10 odsto, umjesto predviđenih 10 i 20 odsto progresivnom stopom. „Dodatno smo usaglasili da u budžetu, umjesto 10,2 miliona KM za socijalno zbrinjavanje, izdvojimo 20 miliona KM, što ću u uvodnom izlaganju u formi amandmana, predložiti kada budem izlagao budžet“, rekao je Džombić. On je pojasnio da u državnoj upravi neće biti dodatnih smanjenja plata, kao je to bilo shvaćeno u medijima, već da se nastavlja sa smanjenjem iz 2010. godine za državne i visokopozicionirane službenike. „Trenutno je 10 odsto smanjenje za državne službenike, i dodatnih 15 odsto za visokopozicionirane. Znači, nema dodatnih smanjenja, već nastavljamo sa smanjenjem koje je bilo u 2010. godini. Za prosvjetu i policiju nema nikakavih smanjenja, a za zaposlene u industriji kože, obuće i tekstila osnovica poreza za doprinose biće 25 odsto prosječne bruto plate u RS, što će predstavljati povoljnije uslove u odnosu na sadašnje zakonsko rješenje, uključujući i 50 KM, koje dobijaju iz budžeta“, rekao je Džombić. On je dodao da će u narednom periodu morati biti izmijenjen Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju (PIO) da ne bi došlo do oštećenja radnika zaposlenih u ove tri industrije. Prema njegovim riječima, Vlada Srpske preuzela je obavezu da napravi kalkulaciju za radnike sa najnižim koeficijentima u državnoj upravi koji su od četiri do sedam, i procjeni da li se određenim relokacijama mogu zaštititi njihove plate, odnosno da li mogu izbjeći smanjenje za narednu godinu. Džombić je naglasio da je Zakon o PIO povučen, jer je na konsultacijama sa boračkim udruženjima usaglašeno da se u prvom kvartalu sljedeće godine, izmjenama i dopunama Zakona o PIO i Zakona o pravima boraca, izdvoje boračka pitanja i davanja iz penzijsko-invalidskog sistema i da se formira posebna budžetska pozicija u koju će biti obezbijeđena sredstva i odrediti način njihovog raspoređivanja. „Saglasili smo se da su socijalno najugroženija kategorija nezaposleni borci i oni će biti prioritet u raspodjeli ovih sredstava“, istakao je Džombić. Predsjednica Ekonomsko-socijalnog savjeta Republike Srpske Ranka Mišić rekla je da je “Ekonomska politika“ dobila podršku sa ograničenjem, pojasnivši da je ostao neriješen uslov koji se odnosi na izmjene Zakona o porezima i doprinosima. „Tu nije postignut konsenzus, a kada je riječ o budžetu, takođe nije postignut konsenzus u dijelu koji se odnosi na iznos plata u državnoj upravi za najslabije plaćene državne službenike“, istakla je Mišićeva. Predsjednik Unije udruženja poslodavaca RS Ranko Milić rekao je da “Ekonomska politika“ nije prihvatljiva u dijelu koji se odnosi na podizanje stopa poreza i doprinosa, jer je Unija protiv podizanja ovih stopa. „Svi ostali elementi koji se tiču otklanjanja barijera za poslovanje, strateški razvoj i neke granske strategije, za nas su prihvatljivi“, rekao je Milić.

Ostavi poruku