Mandatar za sastav nove vlade Republike Srpske /RS/ Aleksandar Džombić istakao je danas da su ciljevi ekonomske politike RS za 2011. godinu zaštita i očuvanje radnih mjesta, podrška privredi i pozitivan privredni rast, te očuvanje socijalne stabilnosti u RS.„Cilj nam je zadržavanje nivoa javnih investicija, promovisanje i realizacija projekata kroz javno-privatno partnerstvo, zaštita imovine i stanovništva RS od elementarnih nepogoda, zadržavanje fiskalne stabilosti RS, podrška finansijskom sektoru i nastavak reformi na unapređenju kvaliteta sistema obrazovanja“, rekao je Džombić, predstavljajući pred Narodnom skupštinom RS dokument „Ekonomska politika RS za 2011. godinu“.

On je naglasio da će Vlada RS i u narednoj godini nastaviti restriktivnu politiku javne potrošnje i mjere štednje na svim nivoima s ciljem održavanja stabilnog fiskalnog sistema.

„Osim toga, s ciljem obezbjeđivanja stabilnosti van budžetskih fondova i socijalne pravičnosti poreskog sistema izvršiće se prilagođavanje na prihodovnoj strani koja će imati za posljedicu zadržavanje nivoa u isplati socijalnih davanja“, dodao je Džombić.

Prema njegovim riječima, javne investicije moraju dati doprinos ostvarenju opštih ciljeva razvojne politike i ne smiju biti manje od 20 odsto BDP-a.

„Javne investicije moraju dati doprinos ostvarenju opštih ciljeva razvojne politike, a javne investicije u društvenu i fizičku infrastrukturu su značajan rod projekcije BDP-a u ovoj godini“, rekao je Džombić.

Džombić je naglasio da će buduća vlada RS provesti reformu socijalnog i javnog sektora.

On je napomenuo da je u narednoj godni predviđeno da pokrivenost uvoza izvozom iznosi 57,4 odsto, te da je cilj Vlade RS da već 2012.godine ta pokrivenost pređe nivo od 60 odsto.

„Do rasta izvoza, a samim tim i povećanja pokrivenosti uvoza, doći će kroz povećanje konkurentnosti domaće privrede, podršku izvoznim preduzećima i proširenjem njihovih proizvodnih kapaciteta, uz supstituciju uvoza domaćim proizvodima“, dodao je Džombić.

Prema njegovim riječima, Vlada RS je značajno poboljšala položaj zaposlenih i penzionera u posljednjih pet godina.

„Dolazi vrijeme nepopularnih mjera, ali imperativ Vlade RS je da se ponaša društveno odgovorno i da dugoročnim ciljevima da prioritet“, zaključio je Džombić.

On je predložio Narodnoj skupštini RS da usvoji dokument Ekonomska politika RS za 2011. godinu.

Ostavi poruku