Poreska uprava Republike Srpske pokrenula je inicijativu za otvaranje stečajnog postupka u 34 preduzeća, čija su dugovanja po osnovu neizmirenih poreskih obaveza dostigla 102,1 milion KM.Zahtjevi za otvaranje stečajnog postupka predati su nadležnim okružnim privrednim sudovima.

Poreksa uprava se odlučila na ovaj korak kako bi zaštitila potraživanja RS po osnovu neizmirenih poreskih obaveza, pošto su iscrpljena sva ostala sredstva za naplatu poreza.

Na području Banjaluke pokrenuti su zahtjevi za stečajni postupak kod pet subjekata: „Darko produkt“ sa dugovanjem od 16,88 miliona KM, „Ekstra trgovina“ čiji dug iznosi 10,95 miliona KM, „Kekerović kompani“ sa dugom od 8,7 miliona KM, „Mladost“ sa 4,45 miliona duga i „Lakom koneks“ čiji dug iznosi 1,92 miliona KM.

U Doboju je pokrenut zahtjev za stečajni postupak protiv „Doboj puteva“ sa dugom od 12,35 miliona KM i „Petar Mrkonjić“ sa 1,03 miliona KM duga.

Protiv 10 poreskih obeznika na području Trebinja pokrenut je zahtjev za stečajni postupak zbog ukupnog duga većeg od 26 miliona KM, dok je najveći dužnik „Novoteks“ sa 21,6 miliona KM duga.

Područni centar Poreske uprave u Bijeljini podnio je stečajni zahtjev za šest poreskih obveznika čija dugovanja ukupno iznose 13,65 KM, a najveći dužnik je „Aleks petrol“ sa 8,38 miliona KM neizmirenih obaveza.

Na području Zvornika na udaru ove mjere našlo se deveta poreskih obveznika čija ukupna dugovanja iznose 3,87 miliona KM, a najveći dužnik sa 1,42 milina KM je „Prerada sa hladnjačom“.

Prijedorski Područni centar Poreske uprave podnio je dva zahtjeva za pokretanje stečaja – protiv „Sana trgovine“ koja duguje 1,13 miliona KM i „Kozaraturista“ sa neizmorenih 1,09 miliona KM.

Ostavi poruku