Vlada Republike Srpske /RS/ u četvrtom Izvještaju upućenom Savjetu bezbjednosti UN navela je da će i dalje raditi na poništavanju efekata ekonomski destruktivnih politika Kancelarije visokog predstavnika /OHR/, od kojih je neke osudila i Evropska komisija.Predstavljajući svoje prioritete, koji se, prije svega, odnose na podsticanje privrednog rasta, obnovu demokratske vlasti u BiH i kretanje BiH ka evropskim integracijama, Vlada RS je u Izvještaju navela da decentralizovana struktura BiH, uspostavljena Dejtonskim mirovnim sporazumom, pogoduje privrednom rastu.

Vlada je u tom smislu apelovala na međunarodnu zajednicu da privredni rast stavi u središte pažnje u njenim odnosima sa BiH, poručivši da će nastaviti sa tržišnim reformama i dosljednim fiskalnim politikama koje su RS donijele najveći privredni rast, najnižu stopu nezaposlenosti i najkonkurentniju privredu u BiH, saopšteno je iz Biroa Vlade RS za odnose sa javnošću.

U Izvještaju se, takođe, konstatuje da OHR nastavlja da koristi imperativna ovlašćenja i usvaja zakone, mijenja ustave i kažnjava nosioce javnih funkcija, a sve to na osnovu jednostrano izdatih odluka koje su suprotne Dejtonskom sporazumu, Ustavu BiH, mjerodavnim ljudskim pravima i drugim međunarodnim ugovorima.

U Izvještaju se dodaje da je OHR blokirao sve oblike sudske revizije svojih postupaka i ističe da će Vlada Srpske i dalje zahtijevati zatvaranje OHR-a u svrhu obnove ustavne i demokratske vlasti u BiH, zaštite ljudskih prava, podsticanja privrednog rasta, vraćanja nezavisnosti pravosuđa i napredovanja ka evropskim integracijama.

Ističe se da će RS raditi i na tome da zaustavi zloupotrebe ljudskih prava od OHR-a i obezbijedi pravdu za oštećena lica, te dodaje da obaveze Vlade RS, koje proističu iz Ustava BiH i Ustava RS, kao i domaćeg i međunarodnog prava, nalažu ovoj instituciji da ne prizna i ne izvrši nezakonite odluke OHR-a.

Konstatujući da ubrzano napredovanje BiH ka članstvu u EU predstavlja još jedan prioritet, u Izvještaju se naglašava da će Vlada RS pažljivo voditi računa o tome da ne dođe do zloupotrebe procesa pristupanja kao izgovora za prisiljavanje na ustavne promjene koje nisu neophodne za pristupanje, ali jesu štetne i po RS i po BiH.

U Izvještaju se dodaje da proces pristupanja treba da bude standardan, te napominje da se razgovori o neophodnim ustavnim izmjenama, ali samo neophodnim, vode mnogo kasnije od pretpristupne faze, u kojoj se zemlja trenutno nalazi.

U izvještaju se ističe da pregovori o takvim ustavnim izmjenama, osim neophodnih u svrhu izvršavanja nedavno donesene odluke Evropskog suda za ljudska prava, nisu mogući prije odlaska OHR-a.

Vlada RS podsjeća i da je EU nekoliko puta jasno stavila do znanja da OHR, koji predstavlja glavnu prepreku ispunjavanju kriterijuma iz Kopenhagena, mora biti zatvoren prije nego što se zahtjev za članstvo uošte podnese, te dodaje da će RS, bez obzira na to, i dalje nastojati da radi na evropskim integracijama BiH, što obuhvata i primjenu Prelaznog sporazuma i Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između EU i BiH.

U Izvještaju se upozorava da svaka ustavna reforma koja bi, konačno, bila potrebna za članstvo u EU, mora biti rezultat transparentnog i zakonitog procesa i domaćeg konsenzusa bez stranog uplitanja.

Vlada je navela da će u predstojećim mjesecima i godinama raditi na izgradnji unutrašnjeg konsenzusa u pogledu mjera kojima će se ostvariti pomak u upravljanju BiH uz očuvanje dejtonskog okvira, te izrazila uvjerenje da demokratski izabrani lideri u BiH, ukoliko im se da dovoljno prostora, mogu da izgrade ovaj konsenzus.

Ostavi poruku