Budžetom Republike Srpske /RS/ za narednu godinu planirano je da se državnim službenicima smanji plata za 15 odsto, visokopozicioniranim državnim službenicima za 10 odsto, dok prosvjetnim radnicima i radnicima Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ RS plata neće biti smanjena – rekao je danas ministar finansija RS Aleksandar Džombić.On je rekao da će se na posebnoj sjednici Narodne skupštine RS raspravljati o budžetu RS za sljedeću godinu, te da će poslanici raspravljati o budžetu koji će se pred njima naći u formi prijedloga.

Džombić, koji je mandatar za sastav nove Vlade RS, dodao je da je Budžet RS za narednu godinu u okviru od 1,6 milijardi KM, kao i ove godine, te da je sa rashodovne strane veoma restriktivan i da su u tom pogledu izvršene maksimalne moguće uštede.

On je dodao da se tamo gdje su smanjivani grantovi vodilo računa da se ne naruše koncepti u grantovima, kao i da su smanjeni materijalni troškovi.

„Što se tiče grantova, smanjili smo poljoprivredu na 60 miliona KM, ali smo zadržali ukupan iznos za proizvodnju, a ruralni razvoj finansiraćemo iz kreditne linije koju ćemo dobiti od Evropske investicione banke u iznosu od 50 miliona evra za irigacioni sistem, i dijelom iz razvojnog programa, kao i uz učešće jedinica lokalne uprave, tako da će taj dio za ruralni razvoj biti i veći nego što je bio u toku ove godine. Nismo smanjivali nikako dio koji je namijenjen za proizvodnju“, istakao je Džombić.

Prema njegovim riječima, sugerisano je da se podstakne izvoz sa 15 miliona KM, a Vlada je u varijanti koja je otišla prema Narodnoj skupštini RS taj iznos povećala na 20 milona KM.

On je istakao da se u Prijedlogu budžeta za 2011. godinu nije našao dio koji se odnosi na podršku tekstilnoj i kožarskoj industriji koja je bila 50 KM po zaposlenom radniku jer su ta sredstva preusmjerena u izvoz.

„Spremni smo da kroz politiku doprinosa i poreza napravimo sistemsko rješenje, nešto kao što je radila Federacija BiH, ali još bolje“, dodao je Džombić

On je rekao da Prijedlog budžeta ide u Narodnu skupštinu RS po hitnom postupku kako bi se mogao usvojiti, jer nema vremena da se on pred narodnim poslanicima nađe u redovnoj proceduri.

Džombić je dodao da pretpostavlja da će se sjednice Narodne skupštine RS održavati 21., 22. i 23. decembra.

Odgovarajući na pitanje zašto se održavaju javne rasprave ako je Prijedlog budžeta već pripremljen i ide u Skupštinu po hitnom postupku, Džombić je rekao da se javne rasprave održavaju zato što se dopune mogu raditi do pred sam dan rasprave u Skupštini, kao i da se, ako se već naće u skupštinskoj proceduri, na njegove izmjene može djelovati amandmanski.

Ostavi poruku