Savez sindikata Republike Srpske ocijenio je da je radna verzija ekonomske politike za 2011. godinu restriktivna i tražiće od Vlade RS da ona bude socijalno osjetljivija i stimulativna za otvaranje novih radnih mjesta.Predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić rekla je nakon današnje javne rasprave sa predstavnicima Vlade RS da sindikat neće prihvatiti povećanje poreza i doprinosa na plate u narednoj godini, kao ni donošenje zakona o radu.

„U ovoj restriktivnoj godini kada je veoma osjetljivo svako socijalno pitanje i mijenjanje Zakona o radu bilo bi ravno samoubistvu radničkih prava“, upozorila je Mišićeva.

Ona je dodala da se, umjesto povećanja poreskog opterećenja, mora raditi na vraćanju novca iz „sive ekonomije“ u legalne tokove i da je s tim ciljem potrebno izmijeniti zakonska rješenja u radu Poreske uprave i inspektorata.

„Pokazatelji govore da u sivoj ekonomiji u RS ostaje oko 400 miliona maraka, a mi očekujemo da u narednoj godini kontrolni organi počnu da rade svoj posao u punom kapacitetu da bi se ovaj novac vratio u legalne tokove i na taj način obezbijedilo više sredstava za Fond PIO“, rekla je Mišićeva.

Predsjednica sindikata najavila je da će tražiti hitnu reorganizaciju Zavoda za zapošljavanje da bi on bio u službi onih koji traže i onih koji nude posao i povećanje naknada za nezaposlenost.

„Tražimo da Ministarstvo rada sačini Strategiju zapošljavanja za 2011. godinu na samom početku godine da bismo imali politike zapošljavanja i mogli stuimulisati one koji su spremni da otvaraju zdrava radna mjesta. I dalje smo razočarani njegovim radom“, navela je Mišićeva.

Prema njenim riječima, potrebno je analizirati i projekat zapošljavanja pripravnika, jer dio novca koji je potrošen nije dao očekivane rezultate.

Govoreći o programu socijalnog zbrinjavanja otpuštenih radnika, za koji je ekonomskom politikom predviđeno 10,2 miliona KM, Mišićeva je rekla da je izričit zahtjev sindikata da se izdvoji minimalno 27 miliona KM, jer je za optimalno zbrinjavanje i povezivanje radnog staža potrebno 50 miliona KM.

„Kada je riječ o reformi penzijskog osiguranja, preambiciozno je govoriti o donošenju zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju ako se oni koji su radili nisu potrudili da usvoje u Narodnoj skupštini integralni tekst“, istakla je Mišićeva.

Ona je dodala da su podržani i zahtjevi sindikata budžetskih korisnika da ne bude umanjenja plata i da je potrebno provesti produktivnu i zrelu reformu javne uprave koja se neće prelamati preko najslabije karike, a to su njeni radnici.

„Ono što smo zahtijevali danas je proizvod analize u posljednja 24 časa. Vidjećemo koje će naše prijedloge Vlada prihvatiti, tako da ćemo na osnovu toga znati šta da radimo na zasjedanju Narodne skupštine“, poručila je Mišićeva.

Ostavi poruku