Vlada Republike Srpske /RS/ zadužiće Republičku upravu za geodetske i imovinsko-pravne poslove da do kraja januara dostavi potrebnu dokumentaciju štabu NATO-a i komandi EUFOR-a u BiH kako bi se pristupilo identifikaciji međuentitetske linije razgraničenja na terenu – rekao je danas ministar pravde RS Džerard Selman.„Iz štaba NATO-a i komande EUFOR-a danas smo dobili dopis da su upoznati sa našom inicijativom za utvrđivanje linije razgraničenja i da su voljni da nakon dostavljanja potrebne dokumentacije učestvuju u tom radu“, rekao je Selman na konferenciji za novinare.

On je dodao da će u NATO-u i EUFOR-u izvršiti analizu dokumentacije na osnovu koje je Vlada donijela zaključke o pokretanju inicijative za markiranje linije razgraničenja, te geografskih i drugih karata.

„Nakon toga će formirati tim sastavljen od političkih, pravnih i geodetskih predstavnika koji će raditi sa obje entitetske geodeteske uprave“, rekao je Selman.

Selman je podsjetio da je Vlada RS u oktobru i novembru donijela zaključke kojima je obavezala Republičku geodetsku upravu da pokrene inicijativu radi stvarnog i tehničkog utvrđivanja međuentitetske linije razgraničerenja na terenu, nakon čega su o tome obaviješteni štab NATO-a i komanda EUFOR-a u BiH, te visoki predstavnik u BiH.

Iz OHR-a juče je saopšteno da je obilježavanje međuentitetske linije razgraničenja vojno pitanje koje, prema aneksu dva Dejtonskog sporazuma, spada pod ovlaštenja komandanta međunarodnih snaga u BiH.

U saopštenju se navodi da „aneks dva utvrđuje mehanizam koje strane mogu koristiti za utvrđivanje međuentitetske linije razgraničenja pod nadzorom komandanta međunarodnih snaga u BiH i da nijedna strana ne može preduzimati bilo kakve jednostrane aktivnosti, jer bi to predstavljalo ozbiljno kršenje Dejtonskog sporazuma“.

Ostavi poruku