Opštinski štab Civilne zaštite Bijeljina odlučio je da nastavi sanaciju savskog nasipa na Topolovcu i zatražio pomoć od Koordinacionog tima Vlade Republike Srpske /RS/, saopšteno je iz Republičke uprave civilne zaštite RS.Na sinoćnjoj sjednici Opštinskog štaba zaključeno je da se nastavlja sa aktivnostima na odvodnji vode iz MZ Dvorovi, kao i da je zbog odvodnjavanja vode iz dijelova mjesnih zajednica pod vodom neophodno izvršiti prekopavanje dijela magistralnog puta Bijeljina-Rača, u skladu sa procjenom stručnjaka i odobrenjem „Puteva Srpske“.

Donesena je naredba da se obustavi ispumpavanje vode iz poslovnih prostora, podruma i depresija, dok se ne odvodni voda sa površine, da se nastavi sa aktivnostima na uklanjanju uginulih životinja u Dvorovima, a tim za prikupljanje podataka o domaćinstvima koja su bila poplavljena u MZ sa kojih se povukla voda, priprema spiskove za podjelu pomoći iz robnih rezervi, donacija i Crvenog krsta.

Sa sinoćnje sjednice je upućena naredba preduzeću „Komunalac“ i JP „Eko-Dep-u“ za uklanjanje i odlaganje smeća bez naknade, a u ovu aktivnost uključiti i mašinski tim Republičke uprave civilne zaštite.

Komisije za procjenu štete u Janji, Popovima, Amajlijama i Dijelovima su na terenu, a u toku jučerašnjeg dana podijeljeno je 300 litara ulja, 500 litara mlijeka, 2 500 konzervi, 480 kanistera za vodu, 210 pari čizama, 15 tona stočne hrane, dok se ogrev ne dijeli jer nije stigao i nisu gotovi spiskovi za podjelu.

Trenutno u kasarni boravi 26 evakuisanih lica, od toga devet muškaraca, 11 žena i šestoro djece. Snabdijevanje električnom energijom je redovno, osim u jednom dijelu Dvorovima gdje je 80 potrošača bez struje.

Snabdijevanje vodom je uredno i voda je ispravna za piće.

U opštini Zvornik ispumpana je voda iz svih podrumskih prostorija, poslovnih i stambenih objekata.Snabdijevanje vodom je uredno, ali voda je samo za tehničku upotrebu. Voda za piće se dostavlja stanovništvu.

Uklonjeno je i odvezeno smeće i nanosi sa gradskih ulica, sanacija putnih komunikacija je u toku, a na terenu nema više uginule stoke.

Higijensko-epidemiološke mjere su izvršene, osim u pet objekata, gdje vlasnici nisu očistili podrumske prostorije. Još nisu uključene dvije trafo stanice.

U poplavljenim područjima je izvršena podjela hrane, obuće i ogrevnog drveta ugroženom stanovništvu.

Na području Foče u toku jučerašnjeg dana pomoć Republičke direkcije za robne rezerve dijeljena je ugroženom stanovništvu u Miljevini, nastavlja se čišćenje terena, a dezinfekcija je u toku.

Vode i dalje nema u Miljevini i Tjentištu ali se koristi voda sa izvora. Napajanje električnom energijom je zbog jakog vjetra prekinuto u Jošanici, Zavajtu i Bukovici.

Opštini su potrebni higijenski paketi, čizme, rukavice i baterijske lampe.

U opštini Novo Goražde nastavljen je rad na čišćenju objekata i odvoženju smeća. Provode se aktivnosti na rezanju drva za ogrev, a za sada su sve ugrožene porodice dobile po jedan kubni metar isječenih drva.

Javna kuhinja je u funkciji, a u kolektivnom smještaju noć je provelo 25 do 30 ljudi. Stanovništvu ove opštine su potrebni higijenski paketi.

Stanje na području opština Trebinje, Bileća, Nevesinje i Gacko se stabilizuje. U Bileći se voda u potpunosti povukla, a u ostalim opštinama nivo vode i dalje opada.

U svim opštinama se radi na čišćenju i asanaciji terena, a gdje su se stekli uslovi vrši se dezinfekcija. Opštinske komisije već procjenjuju štete.

Veći dio pomoći iz zaliha Republičke direkcije za robne rezerve u hrani i čizmama već je podijeljen ugroženom stanovništvu, kao i pomoć sa nivoa lokalnih zajednica. Biće nastavljene aktivnosti čišćenja, asanacije, dezinfekcije i procjene štete.

I dalje je najteže stanje u Popovom polju, s obzirom da nivo vode sporo opada.

Tokom noći došlo je do naglog zahlađenja. Temperature u Nevesinju, Gacku i Čemernu su ispod nule i ima jedan do dva centimetra snijega na Čemernu i Gacku.

Vodostaj rijeke Save jutros u 7.00 časova iznosio je u Brodu 682, Šamcu 567 i Rači 683 centimetra što je u opadanju u odnosu na jučerašnji dan.

Protok na hidroelektranama jutros u 6.00 časova iznosio je u Višegradu 834 metra kubna u sekundi, Bajina Bašta 948 metara kubnih u sekundi, Mali Zvornik 1 200 metara kubna u sekundi, dok je vodostaj rijeke Save na mjernoj tački Rača u 6.00 časova iznosio 683 centimetra.

Ostavi poruku