Vlada Republike Srpske /RS/ naložila je danas ministarstvima i Direkciji za vode da počnu izradu cjelovitog projekta za odbranu od voda u Srpskoj, kao i sanaciju vodoodbrambenog nasipa uz rijeku Savu na podrujču Semberije, koji je građen prije 30-tak godina.Vlada RS zatražila je da se počne sa formiranjem komisije za procjenu šteta od poplava i da se sa institucijama Srbije i Crne Gore sačini izvještaj, na bazi kojeg će se ispitati sistem koordinacije upravljanja vodama, te pobošljati sistem obavještavanja od eventualnih opasnosti.

Predsjednik RS Milorad Dodik rekao je danas da bi zajedno sa Srbijom trebalo sačiniti plan odbrane od Drine. „To je neophodno staviti kao prioritetan dugoročan program Vlade RS. Da sada imamo kompletne projekte, neophodno je bar sedam do 10 godina da se izgrade svi nasipi, crpne stanice i drugo što je neophodno za odbranu od poplava“, rekao je Dodik novinarima nakon vanredne sjednice Vlade RS na kojoj je razmatrano stanje u vezi sa poplavama.

On je naveo da je Vlada RS zaključila da je neophodeno nastaviti neprekidno praćenje stanja, vršiti intervencije i pomoć, za šta su zaduženi svi subjekti, od ministarstava do lokalne zajednice i predstavnika mjesnih zajednica.

„Vlada traži da se počne sa formiranjem komisije za procjenu šteta nastalih poplavama i traži izvještaj o poplavama, koji treba sačiniti sa institucijama Srbije i Crne Gore, na bazi kojeg će se ispitati sistem koordinacije upravljanja vodama, te popravi sistem obavještavanja od eventualnih opasnosti“, rekao je predsjednik RS.

Dodik je napomenuo da postoji određena koordinacija, ali da je očigledno da se boljom saradnjom moglo više uticati na obavještavanje stanovništva.

Predsjednik RS je rekao da je na sjednici konstatovano da je djelovanje republičkih organa, lokalnih zajednica i Oružanih snaga BiH bila dobra i mnogim pomogla.

Vlada RS je konstatovala da je pravovremeno formirala koordinacioni odbor, koji je imao dobru komuniaciju sa svim organima, kako bi se pravovremenim mjerama i aktivnostima pomoglo stanovništvu.

Vlada RS je konstatovala da su poplave nastale kao rezultat neočekivanih priliva vode iz hidroakumulacija i da su pričinile ogromnu materijalnu štetu na individualnim kazdinstvima, privredi i infrastrukturi.

„Na svu sreću, nije bilo ljudskih žrtava, mada je mnogo ljudi iseljeno i imali su potrebu za pomoći“, rekao je Dodiik i dodao da je probleme pravila i zakonska regulativa o javnim nabavkama, koji su usporavali procese pomoći.

Predsjednik RS je naglasio da je u ovom trenutku bitno smanjena opasnost od poplava u RS.

Dodik je rekao da su sjednici prisustvovali načelnici opština koje su neposredno bile ugrožene poplavama, kao i predstavnicdi Privredne komore RS i Saveza sindikata RS.

Potpredsjednik Vlade RS Anton Kasipović je rekao da će ministarstva u toku dana napraviti svoje akcione programe da bi mogli pristupiti realizaciji svih ovih obaveza, dodavši da će se Vlada RS najkasnije do sutra ponovo sastati da bi ove programe usvojila.

Kasipović je rekao da su svi ministri uplatiti po 1.000 KM za pomoć ugroženim od poplava, podsjetivši na kratki humanitarni broj 1416, apelujući na humanost građana.

Načelnik opštine Bijeljina Mićo Mićić rekao je da je na području ove opštine poplavljeno 3 357 kuća, te da je još oko 1 5000 kuća pod vodom.

„Prije tri dana podijelilo smo 7 000 obroka. To govori o tome koliki imamo problem“, rekao je Mićić, zahvalivši se republičkim i lokalnim organima na angažovanosti, ali i svim građanima koji su pomogli.

Ostavi poruku