U opštini Bijeljina je oko 1 000 kuća još zaplavljeno u mjesnim zajednicama Dvorovi, Dijelovi, Dazdarevo, Kriva Bara, Batković, Trnjaci i Gojsovac i vrši se dostavljanje hrane, vode za piće i čizama ugroženom stanovništvu, saopšteno je iz Republičke uprave civilne zaštite.Na mjestima sa kojih se voda povukla ostale su velike količine blata, smeća i drugog otpada. Vrši se organizovano zatrpavanje uginule stoke, pod kontrolom veterinarske službe i komunalne policije, na lokaciji određenoj i pripremljenoj za tu namjenu.

Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice će u narednom periodu ispumpavati vodu iz podruma i prizemlja objekata i isušivati ih.

Na oštećenom nasipu na Savi, na crpnoj stanici Topolovac tokom noći zaustavljeno je curenje vode vrećama sa zemljom i pijeskom, te nasipanjem velikih količina zemlje i kamena. Urađen je kontra-nasip, a radovi na ojačavanju nasipa nastaviće se i u toku dana. U akciji je učestvovalo 500 mještana, 50 pripadnika Oružanih snaga BiH, 50 pripadnika MUP-a RS, 50 pripadnika Granične policije, pripadnici saobraćajne policije i vatrogasne ekipe.

Na kanalu Dašnica u predjelu MZ Batković urađeno je podizanje nivoa nasipa na kanalu.

Ugroženom stanovništvu MZ Janja, Amajlije, Popovi, Dijelovi, Kriva Bara, Dvorovi, Gojsovac, Trnjaci, Dazdarevo podijeljena je hrana, čizme, svijeće i lijekovi prema spiskovima savjeta MZ, kao i stočna hrana farmama.

Ekipe prve medicinske pomoći uz pomoć spasilačkih ekipa pružale su pomoć ugroženom stanovništvu.

U toku jučerašnjeg dana, direktor Republičke uprave civilne zaštite Milimir Doder sa saradnicima posjetio je ovaj lokalitet da bi sagledao situaciju, a tokom današnjeg dana na ovom području biće zamjenik i pomoćnik direktora Republičke uprave civilne zaštite.

U opštinama Novo Goražde, Foča, Višegrad i Rudo nastavljene su aktivnosti na sanaciji posljedica poplava. Objekti se i dalje čiste, odvoze uništene stvari, a juče su započete aktivnosti na dezinfekciji očišćenih objekata.

Škola u Novom Goraždu je juče počela sa radom, a jedna učionica se koristi za smještaj evakuisanog stanovništva koje se još nije vratilo u svoje kuće.

Snabdijevanje električnom energijom je normalizovano.

Snabdijevanje vodom za piće je u prekidu u Miljevini i Tjentištu. Na ostalom području opštine Foča snabdijevanje vodom nije prekinuto, ali voda nije za upotrebu.

Juče u toku dana, iz zaliha Republičke direkcije za robne rezerve dostavljena je pomoć.

U opštini Trebinje protok kroz branu Gorica i dalje iznosi 220 metara kubna u sekundi.

U selu Orašje u Popovom Polju nivo vode je tokom noći bio u stagnaciji. Jedinica civilne zaštite za spasavanje na vodi i pod vodom je i dalje na ovom području. Ukoliko dozvole vremenske prilike, u toku dana ugroženom stanovništvu će se dostaviti pomoć.

U MZ Ljubomir i Petrovo Polje nema promjena u odnosu na prethodni izvještaj.

U opštini Bileća voda se skoro potpuno povukla sa poplavljenog područja. Provode se mjere dezinfekcije, čišćenja septičkih jama i druge mjere sanacije posljedica poplava.

U opštinama Nevesinje i Gacko stanje je nepromijenjeno.

Protok na Hidroelektrani Višegrad u 5.00 časova iznosio je 1172 metra kubna u sekundi, na HE Bajina Bašta u 7.00 časova iznosio je 1175, a na HE Mali Zvornik 1112 metara kubnih u sekundi. Vodostaj rijeke Save na mjernoj tački Rača u 7.00 časova iznosio je 732 centimetra.

Ostavi poruku