Žalbeno veće osudilo je danas bivšeg oficira JNA Veselina Šljivančanina na 10 godina zatvora, što je treća i konačna presuda u tom procesu doneta nakon vanrednog preispitivanja pravosnažne presude.Šljivančanin je osuđen za pomaganje mučenja hrvatskih zarobljenika na farmi Ovčara kod Vukovara 20. i 21. novembra 1991. godine, dok mu je Žalbeno veće današnjom konačnom presudom poništilo drugostepenu osudu da je Šljivančanin kriv za pomaganje ubistva 194 zatovorenika.

Tom trećom i konačnom presudom Šljivančaninu po prvi put u istoriji Haškog suda preinačena je jedna pravosnažna presuda.

Ostavi poruku