Žalbeno vijeće Haškog tribunala izreći će danas konačnu presudu Veselinu Šljivančaninu, nekadašnjem načelniku Gardijske brigade JNA, kome je u maju prošle godine kazna povećana sa pet na 17 godina zatvora.Ovo je prvi i jedini slučaj u istoriji Tribunala da je došlo do preispitivanja pravosnažne presude.

Šljivančaninu je u maju prošle godine kazna povećana sa pet na 17 godina zatvora, nakon što je, osim za pomaganje i podržavanje mučenja, proglašen krivim i za ubistva zarobljenika na poljoprivrednom dobru „Ovčara“ kod Vukovara 20. novembra 1991. godine.

Žalbeno vijeće je, na zahtjev odbrane, saslušalo iskaz bivšeg načelnika štaba Gardijske brigade Miodraga Panića i prihvatilo ga kao „novu činjenicu“.

Panić je rekao da je 20. novembra 1991. bio u blizini Šljivančanina i prvooptuženog u ovom predmetu Mileta Mrkšića, ali da nije čuo da je Mrkšić obavijestio Šljivančanina o povlačenju vojne policije sa „Ovčare“.

Odbrana smatra da treba ukinuti osudu za pomaganje i podržavanje ubistava, a kaznu od 17 godina zatvora zamijeniti kaznom ne dužom od šest godina, uzimajući u obzir vrijeme koje je optuženi već proveo u pritvoru.

Prema mišljenju tužilaštva, ukoliko bi žalbeno vijeće ukinulo presudu za pomaganje i podržavanje ubistava, trebalo bi pooštiriti prvobitnu kaznu od pet godina zbog pomaganja i podržavanja mučenja. Tužilaštvo smatra da bi odgovorajuća kazna bila 15 godina zatvora.

Ostavi poruku