Pripadnici Oružanih snaga BiH nastavili su i danas da pružaju pomoć stanovništvu na poplavljenom području opštine Bijeljina, a na evakuaciji stanovništva u naselju Dvorovi angažovano je 28 pripadnika Oružanih snaga BiH sa osam vozila i dva čamca.U Dvorovima su angažovana i dva tima koja čine pripadnici deminerskog i inžinjerijskog bataljona Oružanih snaga BiH koja ukupno broje 16 vojnih lica. Oni raspolažu sa četiri čamca i šest vozila, od kojih je jedno teretno, koji rade na sanaciji posljedica od poplava.

Istovremeno se radi na realizaciji zahtjeva opštine Kalinovik za hitnu sanaciju puteva na području ove opštine i to pravaca Ulog-Trnovija i Ulog- Sela, saopšteno je iz Ministarstva odbrane BiH.

Za realizaciju ovog zahtjeva neophodno je angažovanje uglavnom teških inžinjerijskih mašina kao što su dozer, grejder i rovokopač radi raščišćavanja putnih pravaca.

U toku je snimanje situacije na terenu i, prema prvim prognozama, neophodnu sanaciju putnih pravaca Ulog – Trnovija i Ulog – Sela moguće je izvršiti u narednih petnaest dana.

Ostavi poruku