Situacija u Višegradu se stabilizuje nakon katastrofalnih poplava koje su zadesile gradove gornjedrinske regije, rijeka Drina se vratila u korito, dok opada i protok vode na višegradskoj hidroelektrani, koji je jutros bio 1.650 metara kubnih u seknudi.Direktor preduzeća „Hidroelektrane na Drini“ Mile Lakić rekao da regiji više ne prijeti opasnost od poplava, jer svaki sat dotok vode na Drini u Foči opada za 40 metara kubnih.

„Kroz turbine i preko preliva za vrijeme povodnja kroz HE ‘Višegrad’ proticalo je 4.000 metara kubnih vode u sekundi“, rekao je Lakić.

Domaćinstva koja su se u toku poplave iselila iz kuća vratila su se u njih, a saobraćaj je normalnizovan, izuzev na putu za Drinsko, koji je značajno oštećen.

U Višegradu je juče boravio i visoki predstavnik Valentin Incko, koji se interesovao za posljedice poplava i kako je most Mehmed-paše Sokolovića na Drini izdržao još jedan povodanj.

Načelnik opštine Tomislav Popović potvrdio je da komisije za procjenu šteta rade na terenu, a da je jedan dio pripadnika civilne zaštite upućen kao pomoć u saniranju šteta na poplavama u opštini Novo Goražde.

Ostavi poruku