Nivo rijeke Save na mjernom mjestu u Rači na području opštine Bijeljina trenutno iznosi 807 centimetara i prešao je kotu redovne odbrane od poplave. Nivo rijeke Save u stalnom je porastu, a maksimalni ikad zabilježeni nivo na mjernom mjestu Rača iznosio je 856 centimetara.

U semberskoj mjesnoj zajednici Vršani u naselju Novi rijeka Sava izlila se noćas iz svog korita, čime je usložnjenu i kritičnu situaciju na području opštine Bijeljina učinila još dramatičnijom.

Načelnik opštine Bijeljina Mićo Mićić rekao je noćas da je ovo područje na kome se izlila rijeka Sava poznato po čestom plavljenju, jer je to nebranjeni dio Semberije.

Operativni štab Republičke uprave Civilne zaštite Republike Srpske odlučio je da dio nasipa na Savi ojača ukoliko se za to ukaže potreba.

Priprema se pojačanje nasipa u dijelu gdje je najniži, a ekipama Opštinske civilne zaštite Bijeljina danas stiže dodatna pomoć u čamcima sa posadama.

Nivo rijeke Drine noćas je značajno opao, a u 7.00 časova protok na Hidrocentralni Zvornik iznosio je 1.900 metara kubnih u sekundi.

Sela Popovi, Amajlije, Dvorovi, Dijelovi, Gojsovac, Dazdarevo, Triješnica, Trnjaci su i dalje pod vodom, a bez struje je oko 4 000 domaćinstava.

Sve raspoložive snage, tehnika i ljudstvo, noćas su na terenu, evakuišu stanovništvo i opskrbljuju ga vodom i hranom.

Iz naselja Amajlije i Popovi rijeka Drina se postepeno povlači, ali na svom putu prema ušću u Savu prelazi kroz Dvorove, Dazdarevo, Trnjake i druga naselja. Prvobitni talas od 4.000 metara kubnih još uvijek nije dostigao svoj cilj – ušće Save.

Na noćašnjoj sjednici Kriznog štaba Civilne zaštite, koja svakodnevno zasjeda dva puta, ocijenjeno je da je situaciju u Dvorovima teška, jer je u ovoj mjesnoj zajednici koja ima 8 000 domaćinstava, potoljeno oko 80 odsto naselja.

Ostavi poruku