Dotok vode iz Hidroelektrane „Piva“ u Foču je prepolovljen, jer je umjesto kiše na crnogorskim planinama počeo da pada snijeg, rekao je SRNI Milan Anđelić, rukovodilac postrojenja na crnogorskoj brani u Mratinju.Rijeke Drina, Ćehotina i Bistrica su se zbog manjeg vodostaja povukle u korita. Ponovo je uspostavljen saobraćaj na drinskom mostu kod Kazneno-popravnog doma, u naselju Lazarevo, a u funkciji je i prelaz za pješake na ćehotinskom mostu.

U naseljima Miljevina i Donje Polje u Foči ostale su velike količine mulja, smeća i razbacanih stvari i drva.

U svoje vlažne i oštećene stanove u zgradama na desnoj obali Bistrice, 16 porodica ne može da se vrati i one će do daljeg biti smještene kod rodbine.

Miljevina i dalje nema struju, jer je glavna trafo stanica potopljena, a ni pitku vodu, jer je izvorište zamućeno.

U Foči će danas stanari zgrada u Donjem Polju dobiti struju, ali je neizvjesno kada će proraditi telefoni.

„Zbog povlačenja Drine, ponovo je uspostavljena putna komunikacija za Bolnicu i Jošanicu, koja je u prekidu bila tri dana“, rečeno je SRNI u Štabu Civilne zaštite.

Pripadnici Civilne zaštite i Crvenog krsta danas su započeli podjelu 400 paketa hrane, koje su juče iz robnih rezervi RS dostavljene Foči.

Rijeke Tara i Drina naijele su teška oštećenja rafting kampovima na Bastasima i Brštanovici.

„Voda je uništila i odnijela na desetine objekata za smještaj turista, štete su ogromne“, rečeno je SRNI u Udruženju rafting klubova u Foči.

[slideshow id=13]

Ostavi poruku