Više od 140 ljudi do sada je evakuisano sa područja ugroženih poplavama zbog porasta vodostaja reka u slivu Drine, kao i vodostaja Lima, koji je u stalnom porastu, specijalistički timovi za spasavanje i rad na vodi iz Niša i Beograda su na terenu, a aktivnostima koordiniraju pripadnici Sektora za vanredne situacije.Uvode se mere redovne sa najavom vanredne odbrane od poplava na rekama Lim i Drina sa pritokama na ulivu, na teritorijama opština Prijepolje, Priboj, Bajina Bašta, Ljubovija, Mali Zvornik, Loznica, Bogatić.

Porastom reke Drine u opštini Ljubovija, ugroženo je oko 300 objekata sa oko 1.400 stanovnika, do sada je evakuisano 30 domaćinstava, a voda ugrožava poljoprivredno zemljište, individulana domaćinstva i privredne objekte.

U Ljuboviji opštinski štab je proglasio vanrednu situaciju, a preduzete su mere za zabranu korišćena vode za piće, pošto je ugroženo izvorište „Grabovica“.

Voda i dalje nadolazi, a stanovnici su uglavnom smešteni kod rođaka i prijatelja, a obezbeđen je i smeštaj u Soko Gradu, manastirskom kompleksu i u školama.

Voda nije za piće i koristi se isključivo za tehničke potrebe, a iseljena su i vikend naselja Etnoselo i Davidović, gde je isključena struja, a stanovništvo je sinoć obavešteno o pripremi za evakuaciju.

Poplavama su najugroženija naselja Vagan i Kašice, kao i Stara Ljubovija i industrijska zona, a u prekidu je saobraćaj na putu Ljubovija – Rogačica iz pravca Bajine Bašte, i magistralni put Ljubovija – Mali Zvornik, kod mesta Crnča, iz pravca Šapca.

Zbog obilnih padavina došlo je do izlivanja Drine duž čitavog toka u lozničkom kraju i priobalja od Gornje Koviljače do Novog Sela, a pod vodom su i vikend naselja.

Na području Lipničkog Šora, nizvodno od Loznice, ugroženo je tridesetak domaćinstava, za koja je u  pripremi organizovano izmeštanje sa tog područja, a nekim stambenim objektima u Jelavu voda takođe preti.

Gradski štab za vanredne situacije u Loznici od juče, neprekidno radi, pošto je precizno utvrdio niz operativnih mera i aktivnosti i odredio konkretna zaduženja za njihovu realizaciju.

Zbog naglo povećanog vodostaja Drine, čiji nivo i dalje raste, gradonačelnik Loznice Vidoje Petrović je na predlog Gradskog štaba za vanredne situacije danas proglasio vanrednu situaciju u priobalnom pojasu duž čitavog toka te reke u lozničkom kraju.

Tom odlukom je naređena evakuacija svih domaćinstava u pojasu  između reke Drine i magistralnog puta M-19 Mali Zvornik-Loznica-Šabac, gde su Gornja Koviljača, Banja Koviljača, Trbušnica, Lozničko Polje, Lipnički Šor, Jelav, Lešnica i Novo Selo.

Vodostaj reke Lim je u stalnom porastu, a u Priboju je kao posledica izlivanja te reke evakuisano 20 građana iz četiri ugrožena objekta.

U ugroženim područjima na aktivnostima spasavanja i evakuacije gde je došlo do plavljenja stambenih objekata – tri kuće u Brodarevu i pet kuća u Zalugu angažovani su pripadnici Sektora – ekipe vatrogasaca-spasilaca, kao i specijalistički tim za spasavanje i rad na vodi iz Niša.

Iz ugroženih objekata evakuisano je 21 lice i smešteni su kod prijatelja i rođaka, a došlo je i do plavljenja puta za Ivanje preko Sarampova.

Kao posledica toga, saobraćaj je otežan i koristi se alternativni put preko Lučice, a zatvoreni su mostovi ka Ivanju, Tocilovu i Đurovski most na Bistrici.

U Polimlju je u prekidu put ka Ivanju, a četiri mosta su zatvorena za saobraćaj. Lim preti da se izlije i na magistralu ka granici sa Crnom Gorom u Strugovima.

Ekipe vatrogasaca spasilaca postavile su oko 500 džakova sa peskom na pragove najugroženijih objekata i na licu mesta se nalazi specijalistički tim Sektora za vanredne situacije za

Kada je reč o očekivanim promenama vodostaja na vodotokovima, na kojima su na snazi mere odbrane od poplava, na Savi su vodostaji u većem porastu do Šapca, a nizvodno u manjem porastu, sa tendencijom daljeg porasta.

Na Zapadnoj, Južnoj i Velikoj Moravi vodostaji su u manjem porastu, a naredna tri dana vodostaji će na ovim rekama biti u manjem i umerenom porastu.

Na reci Kolubari sa pritokama i Jadru vodostaji su u umerenom i većem porastu, a naredna dva dana vodostaji na tim rekama biće u manjem porastu i stagnaciji, dodaje se u saopštenju.

Ostavi poruku