Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske prolongirao je do idućeg utorka izbor delegata u Vijeće naroda RS i delegata iz RS u Dom naroda parlamenta BiH zbog prigovora Nove hrvatske inicijative i Hrvatske seljačke stranke.Prigovor NHI-HŠ odnosi se na izbor četiri člana komisije koja je birala hrvatske delegate u Vijeće naroda.

Predsjednik Skupštine Igor Radojičić objasnio je nakon sjednice kolegijuma da Skupština ne može dalje da vrši izbor delagata jer je u toku žalbena procedura, pošto je Centralna izborna komisija BiH u pravnoj pouci HŠ-NHI navela da „nelegalni podnosilac nedozvoljenog akta“ ima pravo da se žali Sudu BiH.

On je rekao da je CIK donio „vrlo neobično i nelogično rješenje, odnosno nakaradnu odluku koja nema bilo kakav pravni osnov“.

„CIK BiH juče je donio rješenje kojim odbacuje prigovor NHI – HŠ, konstatujući da je NHI-HŠ nelegalni podnosilac, jer nije učesnik u procesu izbora, i da prigovor nije dozvoljen, jer Izborni zakon poznaje samo žalbu Sudu BiH“, pojasnio je Radojićić.

Prema Radojičićevim riječima, CIK je ovim napravio presedan, jer se upetljao u nešto što nema bilo kakav pravni osnov, pošto je Izbornim zakonom BiH predviđeno da se žalbe na odluku o verifikaciji podnose Sudu BiH.

Radojičić je podsjetio da je CIK verifikovao sve kandidatske liste još u petak i odluku o tome dostavio Narodnoj skupštini RS.

On je rekao da će druga sjednica Narodne skupštine biti prekinuta na četvrtoj tački dnevnog reda, koja se odnosi na izbor skupštinskih radnih tijela, i da će u nastavku sjednice u utorak, pod uslovom da bude riješen prigovor NHI-HŠ, biti izvršen izbor delegata.

Ostavi poruku