Narodna skupština Republike Srpske /RS/ prihvatila je inicijativu klubova poslanika SNSD-a i SDP BiH/SDA za izmjenu člana 79 Ustava RS kojom je predviđeno da parlament ima predsjednika i do tri potpredsjednika, umjesto predsjednika i dva potpredsjednika kako je do sada bilo propisano.Za inicijativu je glasalo 79 poslanika, dva su bila protiv, a nijedan uzdržan.

Poslanici su obavezali Odbor za ustavna pitanja da u roku od 15 dana pripremi tekst nacrta ustavnog amandmana i dostavi ga parlamentu s obrazloženjem.

Predsjednik Narodne skupštine RS Igor Radojičić rekao je da treba doći do ustavne norme koja neće praviti probleme u životnim situacijama.

On je naglasio da su danas u parlamentarnoj raspravi otvorena pitanja koja u proceduri koja slijedi treba razjasniti i tražiti najbolje moguće rješenje i da je optimalna forma nešto o čemu se tek slijedi diskusija.

„Moguće su različite životne situacije i zato norma mora da ih pretpostavi, a uz to svaka ustavna promjena mora biti rezultat veoma širokog političkog konsenzusa budući da je potrebna dvotrećinska podrška u parlamentu i natpolovična podrška u svakom od četiri kluba u Vijeću naroda RS“, rekao je Radojičić.

On je podsjetio da je 29 amandmana, koji su u parlamentu usvojeni velikom većinom, ali su još na čekanju u Vijeću naroda RS, rezultat trogodišnjeg procesa promjene Ustava RS.

Poslanik Demokratske partije /DP/ Vojislav Gligić rekao je da se protivi paušalnom „raspakivanju“ Ustava RS budući da u njemu ima normi koje je potrebnije mijenjati, kao što je član 80 koji predviđa da predsjednik RS određuje ko ga mijenja u odsustvu, a koji se pokazao nekompatibilnim sa situacijom smrti predsjednika RS Milana Jelića.

„Da li odredba `do tri` znači da će biti tri kad kome odgovara, a kad ne odgovara može i dva i jedan ili nijedan“, upitao je Gligić.

Poslanik SDP BiH Sloboadn Popović rekao je da se promjeni Ustava RS treba pristupiti kako bi se „obezbijedila četvrta stolica“, a time i zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih u rukovodstvu.

„Osim toga, predstavnika opozicije u rukovodstvu parlamenta treba da bira opozicija, a ne vladajuća skupštinska većina“, poručio je Popović.

Poslanik DP-a Dragan Čavić rekao je da je za ovu stranku inicijativa neprihvatljiva, jer je rezultat dnevnopolitičkih potreba odnosno koalicionog dogovora SNSD-a i SDS-a. „Opoziciji se i Poslovnikom Narodne skupštine RS mogu dati veće proceduralne mogućnosti, a Ustav treba mijenjati mnogo ozbiljnijim pristupom i prethodnim dogovorom svih političkih subjekata“, poručio je Čavić.

Poslanik PDP-a Zoran Đerić rekao je da kvalifikacija „do tri“ otvara pitanje ko će odlučiti hoće li biti nula, jedan, dva ili tri poslanika, te da je trebalo preuzeti srbijansku kvalifikaciju da skupština ima jednog predsjednika i jednog ili više potpredsjednika. „Zato ćemo tražiti da se precizira ko daje potpredsjendike i kako se biraju“, dodao je Đerić.

Klubovi poslanika SNSD-a i SDP BiH/SDA podnijeli su identične prijedloge inicijativa za promjenu Ustava RS koje je potpisalo svih 37 poslanika SNSD-a, tri poslanika SDP-a BiH i dva poslanika SDA.

Time bi se, obrazložili su, postiglo da konstitutivni narodi, ostali i građani, ravnopravno i bez diskriminacije učestvuju u vlasti, da u rukovodstvu parlamenta budu zastupljeni i predstavnici opozicije i da parlamentarna struktura bude adekvatnije zastupljena u rukovodstvu skupštine.

U skupštinsko rukovodstvo na konstitutivnoj sjednici parlamenta Srpske, održanoj 15. novembra, izabrani su Igor Radojičić iz reda ostalih /SNSD/, Snježana Božić iz reda srpskog naroda /SDS/, te Ramiz Salkić iz reda bošnjačkog naroda /SDA/

Tako u rukovodstvu osmog saziva parlamenta Srpske zasad nema predstavnika hrvatskog naroda, što je prvi put nakon ustavnih promjena o konstitutivnosti naroda u RS.

Ostavi poruku