Predsjedavajući Savjeta ministara BiH Nikola Špirić rekao je danas da je BiH ispunila više od 90 odsto postprijemnih obaveza prema Savjetu Evrope, čija je članica od 23. aprila 2002. godine.Špirić je naglasio da je za rješavanje preostalih, prevashodno političkih pitanja kao što je Ustav, neophodno obezbijediti unutrašnji dijalog kao jedinu garanciju uspjeha zemlje.

On je u razgovoru sa delegacijom SE, koju je predvodio komesar za ljudska prava Tomas Hamamberg, izrazio nadu da će monitoring procedura u postojećem sadržaju i obliku prerasti u novi odnos u vidu „postmonitoring dijaloga“, tim prije što su preostale obaveze istovremeno i dio procesa pridruživanja Evropskoj uniji.

Na sastanku je razgovarano i o specifičnim pitanjima ljudskih prava, sa naglaskom na ranjive osobe i grupe, položaju interno raseljenih lica i izbjeglica, kao i izbjeglih iz Hrvatske, pravima Roma, desertifikovanim policajcima, saopšteno je iz Savjeta ministara.

Naglašena je potreba provođenja presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu „Sejdić i Finci protiv BiH“.

Takođe je istaknuta potreba da Predsjedništvo BiH što prije završi posao u vezi sa imenovanjima predstavnika BiH u tijelima Savjeta Evrope.

Špirić je informisao sagovornike da je Savjet ministara BiH danas utvrdio prijedlog osnova za vođenje pregovora radi zaključivanja memoranduma o razumijevanju o kancelariji SE u Sarajevu i njenom pravnom statusu.

U razgovoru su učestvovali i ministar za ljudska prava BiH Safet Halilović i ministar pravde BiH Bariša Čolak.

Ostavi poruku