Kancelarija visokog predstavnika (OHR) neće davati nikakve komentare na jučerašnju odluku Ustavnog suda BiH u predmetima „TP Malbašić Kompani“ i „Borac“ Travnik, sve dok ne vidi tekst odluke ovog suda, rekao je Srni portparol OHR-a Oleg Milišić.Ustavni sud BiH juče je odbio sve zahtjeve za preispitivanje svojih ranijih odluka u predmetima čiji su apelanti bili „TP Malbašić Kompani“ iz Banjaluke, te Slavko i Dijana Milojica i trgovina „Borac“ iz Travnika, kojima se gotovo uvodi praksa prodaje državne imovine privrednih subjekata sa sjedištem u jednom entitetu na teritoriji drugog entiteta.

Ove ranije odluke Ustavnog suda BiH u Srpskoj su izazvale oštre reakcije, te sumnju u kršenje entitetskih zakona o privatizaciji, Okvirnog zakona o privatizaciji državnih preduzeća i banaka na nivou BiH, kao i odluke visokog predstavnika iz 2002. godine, koja potvrđuje ove zakone i kojom je zabranjeno da pojedinci i pravna lica iz jednog entiteta privatizuju preduzeća, poslovne prostore i imovinu koji se nalaze u drugom entitetu.

Firma „Borac“ Travnik iz FBiH je trećim licima, među kojima je i Kompanija „Malbašić“, prodala imovinu čiji je vlasnik preduzeće „Krajina Borac“ iz Banjaluke. Ovu imovinu je Vlada RS preko Direkcije za privatizaciju RS ranije u skladu sa zakonom privatizovala kao državnu.

„Krajina Borac“ ranije je podnijela tužbe zbog otimanja imovine i svi sudovi u RS, uključujući i Vrhovni sud RS, su sve kupoprodajne ugovore trgovine „Borac“ Travnik proglasili ništavim, naloživši predaju te imovine u posjed preduzeću „Krajina Borac“.

Svi sudovi su utvrdili da je „Krajina Borac“, kao državno preduzeće RS, po sili zakona vlasnik poslovnih prostora postalo 23. jula 1998. godine.

Na te sudske odluke firme „Malbašić“ u vlasništvu Veselka Malbašića, i trgovina „Borac“ Travnik u vlasništvu Slavka i Dijane Milojica, uložile su apelacije koje je Ustavni sud BiH usvojio.

Prije nego što je Ustavni sud BiH prošle godine usvojio spornu apelaciju tadašnji premijer RS Milorad Dodik je na ove propuste upozorio visokog predstavnika Valentina Incka.

Ostavi poruku